Vårdsamordnarna får en nyckelroll

Tre vårdsamordnare fotograferade under en workshop
Vårdsamordnarna Frida Berenstam, Heike Porath och Jennie Widén konstaterar att de får en nyckelroll i att samordna vården för patienter som skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt hjälp hemma. Foto: Mikael Bergström

Den som skrivs ut från sjukhus och har fortsatt behov av vård och omsorg hemma ska ha en fast vårdkontakt i primärvården, enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning. Därför aktualiserar alla vårdcentraler nu rollen som vårdsamordnare.

– Det innebär att det finns ett uttalat ansvar för patienten och att patienten har någon att vända sig till. Vårdsamordnarens roll är att fånga upp behovet hos de mest sjuka, säger Frida Berenstam, övergripande samordnare för de 44 vårdsamordnare som nu finns på vårdcentralerna i Jönköpings län.

Under de workshoppar som arrangerats kring den nya utskrivningsprocessen har bland annat vårdsamordnarnas roll och arbete diskuterats.

– Vi är på god väg att hitta en gemensam plattform för hur vi ska arbeta tillsammans med de kommunala biståndshandläggarna och hemsjukvården, säger Jennie Widén, vårdsamordnare på Gnosjö vårdcentral.

Det handlar bland annat om vårdplanering och den SIP, samordnad individuell plan, som ska tas fram senast tre dygn efter utskrivning, enligt lagen helst i hemmiljö.

– Hos oss har vi bestämt att avsätta en tid varje dag för att kunna göra SIP. Det är förstås en önskan att de olika yrkesgrupperna också håller tiden ledig. Vi gör en till två vårdplaneringar i veckan och de dagar det inte är aktuellt, använder vi den lediga tiden för till exempel möten och telefonkontakt som behövs för ett smidigt samarbete, säger Jennie Widén.

Genom SIP blir det en tydlighet vad de olika yrkesgrupperna ska stötta den enskilde med.

– Patientens eget ansvar för sin vård är också viktigt och det skrivs in i SIP, säger Frida Berenstam.

Ännu så länge har de bara hunnit börja arbeta så smått i den nya rollen som vårdsamordnare.

– Men det handlar mycket om att skapa trygghet för den enskilde. De ska ha ett direktnummer som de kan ringa vid behov, och slippa sitta i telefonkö, säger Heike Porath, vårdsamordnare på Gislehälsan i Gislaved.

De ser fram mot sin nya roll och märker redan att den betyder mycket för patienterna.

– Det underlättar för dem. ”Vad bra att jag har direktnummer att ringa till dig”, säger en del. Många patienter ringer inte så ofta men känner en trygghet i att ha en fast vårdkontakt och ett direktnummer. De vet att de kan ringa om de behöver, säger Jennie Widén.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

”Det handlar om kommunikation” tycker patienten Johan

Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid