Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer

En grupp personer sitter i videokonferens
Dags för multidisciplinär behandlingskonferens. Runt konferensbordet i videorummet på Länssjukhuset Ryhov sitter urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor. De är uppkopplade med sina kollegor i Eksjö och Värnamo. På de övriga bildskärmarna visas bland annat röntgenbilder som ett underlag för bedömning av bästa behandling för varje patient. Foto: Mikael Bergström
En grupp personer sitter i videokonferensTre personerEn tv-skärm

Varje tisdageftermiddag samlas urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor till videomöte på länets tre sjukhus. Det är dags för multidisciplinär konferens inom urologi för att göra en gemensam bedömning av bästa behandling för de patienter som bland annat har högriskcancer i prostatan.

– Vi strävar efter en jämlik vård i Jönköpings län. Vi har gemensamma riktlinjer och ska arbeta på samma sätt på våra tre sjukhus, vilket underlättar när vi är regionklinik, säger Ingrid Erlandsson, verksamhetschef för urologkliniken.  Därför ska alla patienter hanteras på samma sätt. Patienter med högriskcancer i prostata sätts alltid upp på en multidisciplinär rond. Det ska inte spela någon roll var du bor om du får prostatacancer.

Mottagning på tre sjukhus

Ofta är ett konstaterat högt PSA-värde orsaken till att en patient kommer till urologmottagningen vid något av länets tre sjukhus. En biopsi (vävnadsprov) tas, som efter analys ger svar på om det handlar om prostatacancer, och vilken typ: lågrisk, mellanrisk eller högrisk.

Vid videokonferensen är det dags att gå igenom ett 20-tal patienter från hela länet, de flesta med en cancer i prostata som måste behandlas, men även några patienter med cancer i till exempel urinblåsa.

Utifrån gjorda undersökningar, prover, röntgenbilder och journaluppgifter, diskuterar de olika kompetenserna vilken behandling som är bäst. När det gäller prostatacancer handlar det i hög grad om valet mellan operation och strålbehandling – eller i vissa fall hormonbehandling.

”Den samlade kunskapen”

– För att veta att vi bedömer biopsisvaret rätt behöver vi ha all expertis på plats. Vi lägger ihop all den kunskap som finns för en bedömning av vilken behandling som är bäst för patienten, och om det finns möjlighet till botande behandling.  Patienten vet då att svaret är den samlade kunskapen från alla professionerna. Vi följer också patienterna utifrån att det händer mycket inom behandlingsområdet, säger Ingrid Erlandsson.

Alla patienterna blir kontaktade efter den multidisciplinära konferensen och får veta vad den har rekommenderat.

– Jag tror att det gör att patienterna känner sig väldigt sedda. Men jag tror att det betyder minst lika mycket för läkarna. Eftersom det är den samlade kompetensen kan man som enskild läkare vara lugnare och tryggare när man pratar med patienten, vilket jag tror att patienten känner. Sedan har förstås patienten alltid rätt till en ”second opinion” i ett annat landsting/region, säger Ingrid Erlandsson.

Rankingen varierar

I Dagens Medicins jämförelse får indikatorn ”multidisciplinär konferens” vid högriskcancer prostata olika ranking på länets sjukhus, med bäst värde för Värnamo sjukhus, lägst för Länssjukhuset Ryhov. En variation som Ingrid Erlandsson har svårt att förstå:

– Alla patienter i länet med högriskcancer ska sättas upp för konferens. Men det finns ibland orsaker, till exempel akut konsultation mellan urolog och onkolog, som gör att enstaka patienter inte registreras.  Men skillnaderna mellan sjukhusen är små, därför borde rankingen inte skilja, säger hon.

Inom urologi, och andra områden, är det numera också svårt att koppla medicinska resultat till specifika sjukhus. Behandlingarna är uppdelade och utförs inte på alla tre sjukhusen.

– Ytlig blåscancer, till exempel, opererar vi i Eksjö, medan all prostatacancer och njurcancer opereras på Länssjukhuset Ryhov. Alla njurstensprocesser gör vi på Värnamo sjukhus, en uppdelning som finns sedan några år tillbaka, förklarar Ingrid Erlandsson.

Utredningar på alla tre sjukhus

Förändringen på tio år är stor. Tidigare levde länets tre sjukhus som enskilda ”öar”. I dag sker fortfarande utredningar fram till diagnos på alla tre sjukhusen, med den länsgemensamma kunskapen.  När det sedan är dags för behandling är den ofta koncentrerad till ett sjukhus.

Urologkliniken planerar också att starta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer i Region Jönköpings län med placering på Höglandssjukhuset. Med helt ny fusionsteknik blir undersökningarna mer träffsäkra samtidigt som färre patienter behöver ta biopsier.

1900 män utreds varje år

– Vi kallar cirka 1900 män per år för utredning, tar cirka 800 biopsier där det finns välgrundad misstanke om cancer, och upptäcker då cirka 400 prostatacancer.

Metoden MR/UL-fusion innebär att bilder med magnetkamera blandas med ultraljudsundersökning, vilket gör det möjligt att se om biopsierna tagits på exakt rätt ställe. Tekniken blir framför allt aktuell för män med högt PSA-värde, där misstanke finns kvar trots att ingen cancer hittats.

– Det kommer att hända mycket inom vår verksamhet den närmaste tiden, konstaterar Ingrid Erlandsson.

MIKAEL BERGSTRÖM