Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt.
Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt. Foto: Mikael Bergström

När misstanke om cancer uppstår är det viktigt att de fortsatta undersökningarna går snabbt. Här är röntgen en viktig aktör, som trimmat sina flöden och organisation för att klara de tidsgränser som finns för standardiserat vårdförlopp, SVF.

– Det ska gå så fort som möjligt. Därför märker vi en SVF-remiss i vårt system, och de är nu ett huvudspår i vårt remissflöde, säger Jennie Thunberg, områdeschef röntgen, Jönköping.

Undersökningarna sker med olika tekniker. Skiktröntgen i datortomograf, CT, dominerar, men ultraljud, MR och slätröntgen är också stora volymer av undersökningar.

Totalt finns idag 28 olika SVF-förlopp, de sista tre kommer nästa år. Röntgenundersökning ska ske inom fem till 14 dagar, beroende på typ av SVF-förlopp.

En vecka är tidsgränsen

– Men det är omöjligt för oss att hålla reda på 28 olika förlopp. Därför har vi sagt att det får ta högst en vecka för undersökning hos oss, och det är en tidsgräns som vi ofta klarar – ibland med lite marginal. Men vi skulle önska en enhetlig tid för alla SVF-förlopp, säger Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef för länskliniken röntgen.

Även innan SVF-förloppen fick patienter med misstänkt cancer röntgenundersökning snabbt, ofta inom två veckor.

– Så det är ungefär en vecka snabbare nu, vilket gör skillnad för patienterna. Men den stora vinsten med SVF-förloppet är att cancersjukdom kanske uppmärksammas tidigare i primärvården och att patienterna sedan får en standardiserad handläggning, tycker Henriettæ Ståhlbrandt.

Anpassa scheman

För att skapa de snabba flödena har röntgen fått se över sin organisation, öppettider och bokningar.

– Vi har fått anpassa våra bokningsscheman så att vi har fler tider inom en vecka än vad vi haft tidigare. Vi har också fått organisera och hitta nyckelpersoner på alla tre orterna så att vi kan hålla bra koll på alla remisserna i vårt bokningssystem. Eftersom det är kort tid till röntgen får vi ofta ta telefonkontakt med patienten för att hitta en tid som passar, säger Jennie Thunberg.

CT-undersökningar i  är den stora volymen i samband med misstanke om cancersjukdom. De tre sjukhusen i länet har tillsammans sju datortomografer, så kallade CT-labb. Målsättningen är att alltid försöka hitta en undersökningstid på närmaste sjukhus.

– Alla i vår verksamhet är engagerade och lägger ner ett stort arbete på den här patientgruppen, säger Theres Utberg.

Svar klart till återbesöket

Svaret på röntgenundersökningen skickas tillbaka till remittenten, samma dag eller dagen därpå, då det ofta finns återbesökstid bokad för patienten till läkare. Samtidigt kan patienten läsa röntgensvaret i Journalen via nätet och på det sättet få misstanken bekräftad eller avskriven.

– Som patient vet man varför man är här på undersökning. Att informera patienten om cancermisstanken är en viktig del av SVF. Att läsa undersökningssvaret direkt är då ett beslut man själv som patient får ta, säger Henriettæ Ståhlbrandt.

Om undersökningen hos röntgen bekräftar misstanken om cancer, leder det till fler undersökningar för att bland annat titta på eventuell spridning av cancern. Ofta ska resultaten tas upp på en behandlingskonferens.

– Då kan det ibland bli lite stressigt för oss, men vi brukar lösa det, säger Henriettæ Ståhlbrandt.

Röntgen klarar generellt att hålla sina tider i SVF-förloppen, med undantag för undersökningar av bröstcancer, där antalet remisser har ökat.

Ökad bemanning inom bröstradiologi

– Här samarbetar vi med kirurgin kring trippeldiagnostiken, men som övriga sjukvården har vi svårt med bemanningen. Men nu har vi lyckats anställda ytterligare medarbetare inom bröstradiologi med rätt kompetens. Samtidigt har vi nu all bröstmottagning samlad på Länssjukhuset Ryhov, vilket gör att patienterna kan få alla undersökningar gjorda samma dag på samma plats, säger Henriettæ Ståhlbrandt.

I anpassningen till SVF-förloppen ingår också en stor intern information, till röntgenläkarna om hur kriterierna för olika undersökningar ska vara uppfyllda, och till remittenterna om hur remisserna ska vara tydliga och stringenta för att rätt undersökning ska göras.

Delaktighet i utformningen

Det fanns en viss oro från röntgens sida för att SVF-förloppen skulle leda till fler remisser. En viss ökning har synts, men inte så stor som man trott. Dessutom är ledningen för röntgen nöjd med att de fått vara delaktiga i utformningen av undersökningsflödena för de olika cancertyperna. 

– Processledarna för SVF ska ha en eloge för att de har varit bra på att styra upp detta. Det är en genomtänkt kedja, och vi har fått långt färre remisser än vad vi befarade inom vissa SVF-flöden. Vi upplever att de flesta remisser som kommer till oss är relevanta, säger Henriettæ Ståhlbrandt.

MIKAEL BERGSTRÖM