Läkarutbildningen studieort Jönköping tar form

Gruppbild på läkarstudenter
Jan-Erik Karlsson och Karin Åkesson (längst till höger), två av de ansvariga för läkarprogrammets studieort Jönköping, hälsar läkarstudenterna från Linköping välkomna för en heldags information om hur det kommer att vara att läsa läkarutbildningen med Jönköping som studieort. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på läkarstudenterTvå personer tittar in i kameranEn person tittar in i kameranFöreläsningsal: Plan 6 i vårdbyggnaden får föreläsningssalar. Här kommer bland annat utbildningen på läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping, att bedrivas.

21 januari 2019 är det upprop för de första 25 läkarstudenterna i Jönköping. Efter några års planeringsarbete startar Jönköping som studieort tillsammans med Kalmar, Linköping och Norrköping från termin 6 för de studenter som inlett sin läkarutbildning vid Linköpings universitet.

– Detta ska bli väldigt roligt, och det kommer att betyda mycket för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, med många medarbetare inblandade som lärare och handledare. Detta är i högsta grad en långsiktig satsning på rekrytering, säger Jan-Erik Karlsson, kardiolog, överläkare och projektledare för den decentraliserade läkarutbildningen.

Det är förstås många olika frågor kring utbildningsplan, boende, undervisningslokaler och handledning som ska lösas innan januari 2019.

Nya lokaler från 2020

Läkarstudenterna kommer att ha sina lokaler högst upp i den nya byggnad D1-D2 som håller på att ta form på Ryhovsområdet, med expeditioner, föreläsningssalar och studierum. Men de två första terminerna, tills de är klara, kommer undervisningen att bedrivas i det tidigare medicinska fackbiblioteket, men också använda sjukhusets stora föreläsningssalar.

Att lösa boendefrågan är också en stor utmaning, och här pågår diskussioner med såväl regionfastigheter som andra aktörer för att hitta lösningar.

Videosända från alla orter

Tekniska lösningar för kommunikation ska också på plats.

– Vi ska kunna videosända från alla studieorter. Kameror ska finnas för att filma föreläsare, och på bildskärmar syns respektive studieort, som kan vara med och ställa frågor. Det kan bli alla möjliga konstellationer beroende bland annat på lärarkompetensen på de olika orterna. Här håller vi på att arbeta fram en modell, säger Jan-Erik Karlsson.

Varje termin kommer att ledas av två adjungerade lektorer, företrädesvis kliniker inom Region Jönköpings län, som anställs av universitet.

Många medarbetare föreläser

– Vi kommer att ha många kliniska medarbetare involverade och även andra föreläsare med olika ämneskunskaper som undervisar. Vi behöver också flera andra kompetenser för andra moment i undervisningen, moment som formuleras av utbildningens olika temagrupper.

Satsningen på studieort Jönköping ställer förstås krav på medarbetarna och klinikerna i Region Jönköpings län att klara av undervisning och handledning, något som väcker en viss oro.

– Det är en insats att leda studenter som vi måste ha förståelse för. Men det är samtidigt viktigt att skapa resurser för både utbildningen och efter det AT-tiden. En utmaning för oss är att vi under en övergångstid kommer att ha dubbla studentkullar. Samtidigt som studenter i Linköping som går termin 7 till 11 enligt den gamla utbildningsplanen, gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss, så kommer från 2019 de 25 studenter som går den nya utbildningsplanen att läsa hos oss från termin 6 och resten av utbildningen. Det gör att till exempel medicinkliniken under tre terminer kommer att ha dubbla studentkullar, narkos kanske ännu längre. Men på sikt ökar belastningen bara något, förklarar Jan-Erik Karlsson.

Å andra sidan finns det områden som infektion, ögon och öron-näs-hals, som inte kommer att ha några studenter alls de första terminerna, eftersom de inriktningarna kommer senare i utbildningen.

Stort pussel lägga utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett stort pussel där de fyra studieorterna ska ha identisk utbildning.

– Vi är därför inne i en otroligt intensiv planeringsfas just nu. Vissa moment har flyttats i den nya utbildningsplanen jämfört med den gamla. Det självständiga arbetet de ska göra, är till exempel flyttat från termin 6 till termin 8, för att passa med handledningen.

Under termin 9 är det fokus på psykiatri, men också klinisk undervisningsmottagning, KUM, vilket kommer att finnas på flera vårdcentraler i Jönköpingsområdet, där läkarstudenter ska bedriva mottagning tillsammans med studenter från andra yrkesutbildningar i samarbete med Hälsohögskolan för att träna teamarbete – under handledning. Den första omgången kommer att starta hösten 2020.

Kunskap jobba i team

– Kunskapen att kunna jobba i team är otroligt nyttig. Alla ska kunna se sin del i behandlingen av patienten, säger Jan-Erik Karlsson.

Den viktiga verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, kommer i det nya utbildningsprogrammet också att spridas ut på fler av årets veckor för att minska belastningen på de kliniker där studenterna ska arbeta.

I planeringsarbetet för den nya utbildningsplanen hör också att förbereda för ett väntat regeringsbeslut som innebär att läkarutbildningen i stället blir 12 terminer – utan allmäntjänstgöring, AT.

– Då lägger vi in en termin med mycket praktik mellan termin 10 och 11. En annan förändring blir att det är universitet som avgör om studenten är lämplig för läkarlegitimation, inte landstingen/regionerna.

Kan bli bastjänstgöring

I denna EU-anpassning finns också ett remissförslag om att istället för dagens tvååriga AT, införa en ettårig BT, bastjänstgöring.

– Den kommer då att innehålla akutsjukvård och allmänmedicin samt ett par valfria perioder. Psykiatri ska också beaktas säger remissen, men vi har i vårt svar sagt att psykiatri ska ingå, säger Jan-Erik Karlsson.

Region Jönköpings län är sedan 2013 så kallad upplåten enhet, vilket innebär att man upplåter lokaler och läkare för att ta emot läkarstudenter och handleda dem under deras verksamhetsförlagda utbildning. Att Jönköping från 2019 blir studieort öppnar upp för nya möjligheter:

”Akademiska nivån höjs”

– Det höjer den akademiska och vetenskapliga nivån, det stimulerar till forskning och det underlättar möjligheten att rekrytera medarbetare och att sedan få dem att stanna här – även sedan de är disputerade, säger Jan-Erik Karlsson.

Han tycker också att responsen är väldigt bra när han och hans kollegor är ute och informerar om den kommande studieort Jönköping.

– Vi har bland annat träffat verksamhetsområdenas ledningsgrupper för att skapa relationer, och fått väldigt positiva reaktioner. De är helt med i våra tankegångar. Om de sedan upplever behov av förstärkning av kompetens så får de driva på i de frågorna.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

 Läkarstudenter gjorde heldagsbesök på Länssjukhuset Ryhov