Gemensam barnhälsovård kan ge riktade insatser

Gruppbild på tio personer
Nu ska vi arbeta mer gemensamt och strategiskt säger nya ledningen för barnhälsovården i Region Jönköpings län: Ingvor Andersson, biträdande verksamhetschef, Marie Persson, administrativ samordnare, Lotta Johansson, enhetschef, Martina Larsson, enhetschef, Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef, Marie Hallberg, logoped, Eva Waerme, enhetschef, Julia Thorvaldsson, enhetschef, Jeanette Wanke, administrativ samordnare samt Anna Kempe, dietist. Viktoria Laag, enhetschef för psykologerna, fattas på bilden. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på tio personerMarie Köhler, barnhälsoöverläkare i Region Skåne.

Barnhälsovården i Region Jönköpings län har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Genom bildandet av en länsövergripande verksamhet sedan 1 oktober 2017 ökar möjligheten att arbeta med riktade insatser till barn och deras familjer.

– Nu samlar vi hela barnhälsovården i en verksamhet, en hälsoverksamhet. Alla barnhälsomottagningar i Jönköpings län får samma chef och ledning. Syftet är att vi ska arbeta jämlikt över länet, säger Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare i Jönköpings län och verksamhetschef för barnhälsovården.

Genom en verksamhetschef, en biträdande verksamhetschef och fem enhetschefer för de omkring 120 anställda i barnhälsovården i Region Jönköpings län, blir det nu en sammanhållen verksamhet.

”Vassare folkhälsoarbete”

– Vi ha alltid arbetat länsövergripande eftersom vi har det nationella barnhälsoprogrammet att förhålla oss till. Men nu kan vi bli ännu bättre på att rikta insatser utifrån behoven i olika geografiska områden. Vi ska bli vassare på folkhälsoaspekten och bättre på att fånga upp barn i riskzonen.  Vårt uppdrag är att ge barnhälsovård till alla barn, men vi ska designa den bättre, säger Carin Oldin.

Det sker genom det arbete som de 25 barnhälsovårdsmottagningar i Jönköpings län gör, ofta på Familjecentraler där barnhälsovården har ett tätt samarbete med kvinnohälsovården samt kommunernas öppna förskola och socialtjänst. Familjecentralerna är en viktig arena för familjer, som bland annat kan delta i olika former av gruppverksamhet.

Förebyggande hälsovård

 Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Föräldrar kan till exempel få råd och stöd individuellt, eller i grupp.

– Vi gör ett hembesök inom två veckor efter att barnet kommit hem från BB. Sedan gör föräldrarna och barnet regelbundna besök hos oss, den första tiden med täta besök  för hälsoundersökningar och vaccinationer, säger Ingvor Andersson, biträdande verksamhetschef.

26 500 barn inskrivna

Totalt är cirka 26 500 barn inskrivna i barnhälsovården i Jönköpings län. Enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet möter föräldrar och barn sjuksköterska och läkare regelbundet fram till sex års ålder, då barnet skrivs över till elevhälsan i samband med förskoleklass. Dessutom får mamman tidigt ett enskilt samtal med sjuksköterska där en rad frågor tas upp, bland annat psykisk ohälsa.

– Vi är måna om att möta varje familj utifrån deras behov så en del familjer har vi extra mycket kontakt med, säger Ingvor Andersson.

”Viktig del i folkhälsoarbetet”

Barnhälsovården har också ett nära samarbete med Region Jönköpings läns sektion för folkhälsa.

– Barnhälsovården är en oerhört viktig del i hela länets folkhälsoarbete. Ni träffar i stort sett varenda ”unge”. Det är så viktigt att stödja föräldrarna, konstaterar Jesper Ekberg, sektionschef för folkhälsa i Region Jönköpings län.

Han föreläste på ett seminarium för barnhälsovårdens medarbetare, och beskrev läget för folkhälsan i Jönköpings län och det arbete som pågår för att skapa en jämlik hälsa.

”Minska de påverkbara skillnaderna”

– Vi och Halland brukar kämpa om att vara bästa platsen att växa upp på. Vi ska försöka minska de påverkbara hälsoskillnaderna. Situationen i vårt län är bättre än genomsnittet, men det finns grupper som står still, och grupper som försämrar sin hälsa, konstaterar han.

Han brukar ta en tänkt bussresa mellan Öxnehaga och Dalvik i Jönköping som exempel. En bussresa med stora variationer i befolkningens ekonomi och hälsa.

– Vi måste ner och se vardagsvillkoren där människor bor. Men vi är ett län som arbetar systematiskt och nära medborgarna utifrån vår handlingsplan för jämlik hälsa, säger Jesper Ekberg.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Marie Köhler, barnhälsoöverläkare i Region Skåne föreläste om samhällsperspektiv på barns hälsa