Folkhälsopriset 2017: Värnamo hälsocenter vill skapa nya vanor

Träningssituation på gymmet på Värnamo hälsocenter
Satu Lius valde motion istället för medicin. Med hjälp av fysisk aktivitet på recept, FaR, har hon blivit en van besökare i gymmet på Värnamo hälsocenter, där hälsokoordinator Ida Andersson ger henne tips om träningen. Jag har tränat bort min depression, konstaterar Satu. I bakgrunden Christina Lindh som också tränar på gymmet. Foto: Johan W Avby
Träningssituation på gymmet på Värnamo hälsocenterTre kvinnor på gymmetUnder ledning av hälsokoordinator Anna Gustafsson genomför vattengympagruppen ett intensivt pass i bassängen på Värnamo sporthall/hälsocenter.

Det startade 2011 som en träningsverksamhet i sporthallen för patienter med Fysisk aktivitet på recept. Sedan 2016 finns Värnamo Hälsocenter som också har gruppverksamhet för människor som vill göra livsstilsförändringar. För det får verksamheten Region Jönköpings läns folkhälsopris 2017.

”Värnamo Hälsocenter har skapat en konkret samverkansmodell som sätter fokus på det som fungerar och är friskt i varje människa. Verksamheten har nått goda resultat genom ett systematiskt arbetssätt där invånare med risk för framtida ohälsa får ett individuellt stöd till bättre hälsa, utanför hälso- och sjukvårdens väggar”, lyder motiveringen.

– Jag blir jätteglad. Det är verkligen roligt att få uppskattning. Att så många tycker att det vi gör är viktigt ger inspiration för framtiden och förhoppning att vår verksamhet blir permanent efter vår treåriga projekttid, säger Therése Strömberg, verksamhetsansvarig på Värnamo hälsocenter.

2011 började hon arbeta halvtid på Värnamo Sporthall med att ta emot patienter med Fysisk aktivitet på recept, (FaR), från primärvården, i ett samarbete mellan Värnamo kommun och tre vårdcentraler.

– Deltagarna med FaR blir inskrivna ett halvår. Vi inleder med ett motiverande hälsosamtal. Sedan har deltagarna möjlighet att träna i vårt gym med instruktör och delta i våra grupper, säger Therése Strömberg.

Tre olika träningsformer

Själv leder hon lättgympa, medan kollegorna och hälsokoordinatorerna Anna Gustafsson och Ida Andersson leder vattengympa respektive cirkelträning.

När halvåret är slut skriver Värnamo hälsocenter ett svar till vårdcentralen om hur det har gått och vilka aktiviteter som patienten kan tänka sig att fortsätta med.

– Vårt uppdrag är att få dem att fortsätta efter FaR-perioden med fysisk aktivitet, antingen här i sporthallen eller någon annan aktivitet ute i samhället. Vi har cirka 300 FaR-deltagare per år, mest kvinnor, och cirka 75 procent är fortfarande igång och tränar minst tre gånger i veckan, ett år efter att FaR-perioden är slut!

Tack vare personalförstärkningen har också kötiden minskat från tidigare tre månader till nu några veckor.

– Jag är jättetacksam och det har hänt mycket sedan Ida och Anna börjat. Den som fått ett FaR-recept på sin vårdcentral vill komma igång så snabbt som möjligt.

Satu ville testa träning

Satu Lius i Värnamo var en av dem. Redan när hon besökte sin läkare på vårdcentralen var hon inställd på att få ett FaR-recept.

– Jag ville testa motion istället för medicin. Tidigare har jag bara promenerat med hunden. Nu började jag gå här på gymmet. Jag har ersatt mycket fikande med träning, gått ner 9,6 kilo och mår mycket bättre, även mentalt. Jag har faktiskt tränat bort min depression, säger Satu.

De sex månaderna med FaR är nu slut, men Satu fortsätter träna på gymmet.

– Flera dagar i veckan, plus gympa i Therése grupp på måndagar. Gymmet har blivit mitt andra hem!

Hälsocenter skapades

2016 var det dags att utveckla verksamheten till Värnamo Hälsocenter, som förutom patienter med Fysisk aktivitet på recept, även tar emot invånare som vill göra andra livsstilsförändringar, utan remisskrav.

– De fyra vårdcentraler, Väster vårdcentral, Vråens vårdcentral, Rydaholms vårdcentral och Unicare Avonova Apladalen,  som nu ingår i samarbetet undersökte vad patienterna ville ha hjälp med. Nu har det blivit väldigt bra med en helhet kring människors hälsa, där vi inleder med ett hälsosamtal för att slussa deltagaren rätt, säger Therése Strömberg.

Resultatet har blivit fyra olika ämnen; ”motion”, ”återhämtning och balans i tillvaron”, ”sömn” samt ”mat”. Det erbjuds gruppträffar som genomförs två gånger per termin, med fem-sex träffar i varje grupp, ibland med externa föreläsare.

”Dela erfarenheter med varandra”

– Varje sömngrupp har sex till åtta deltagare varannan vecka. Vi har fem träffar och en återträff. Det handlar mycket om att dela erfarenheter med varandra, och ge verktyg för att kunna förbättra sömnen. Vi försöker nysta i orsaken till sömnsvårigheterna för den enskilde, till exempel stress och hög aktiveringsnivå. Då kan det finnas skäl att fortsätta i återhämtningsgruppen med övningar i andning och avslappning, säger Anna Gustafsson.

I gruppen ”återhämtning och balans i tillvaron”, får deltagarna kurslitteratur och möjlighet att prata med andra deltagare med liknande erfarenheter.

– De vill gärna dela med sig, och det blir ett stöd i sig att prata med andra i samma situation. Man väljer själv om man vill dela med sig, men det kan vara skönt att förstå att man inte är ensam om att uppleva symtom på utmattning, säger Therése Strömberg.

Utvärdering och hälsosamtal som avslutning

I avslutningen på grupperna ingår utvärdering och individuellt hälsosamtal för att motivera deltagaren att fortsätta med aktiviteter som passar, till exempel i föreningslivet.

 – Vi vill arbeta förebyggande. Att människor söker sig till oss innan de blir sjuka. Vi vill därför stötta i de förändringar som de upplever behov av. Då är det viktigt att fokusera på en sak i taget, för att få till en långsiktighet. Vill man göra allt samtidigt är det lättare att falla tillbaka, säger Therése Strömberg.

Detta gäller också matgruppen som arbetar med basala kostråd som är snabba och smidiga i vardagen.

– Till våren tänker vi utvidga matgruppen till att också laga enkel och hälsosam mat, säger Ida Andersson, som även är utbildad kock.

”Viktigt med hjälp på rätt nivå”

Störst tryck har det varit på gruppen ”återhämtning och balans i tillvaron”.

– Vårdpersonal rekommenderar personer att kontakta oss. Stressen ökar i samhället, men det är viktigt med hjälp på rätt nivå. Vi kan hjälpa innan det gått för långt, innan problemet förvärrats.

Värnamo hälsocenter planerar ytterligare satsning riktad till ungdomar 20-29 år, i form av More to life-samtalscafé som Region Jönköpings län driver kring aktivitetsbalans och hälsofrågor.

– Vi vill jobba mer förebyggande med yngre människor. Den psykiska ohälsan ökar bland unga och sömnproblem ökar mest bland unga kvinnor, säger Anna Gustafsson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:
Priset delas ut i samband med sammanträde i regionfullmäktige 5 december 2017.