”Det handlar om kommunikation” tycker patienten Johan

Porträtt av Johan Thuresson
Med sin stora erfarenhet från sjukvård och omsorg har Johan Thuresson engagerat sig som ”Estherpatient”. Ju mer information och dialog och ju snabbare, desto lugnare blir man som patient. Det är klart att jag som patient vill veta vad som kommer att hända framöver, säger han. Foto: Johan W Avby

Johan Thureson från Vetlanda blev mycket allvarligt skadad vid en trafikolycka 2013 mellan Vetlanda och Sävsjö. Hans erfarenhet av hur samverkan och vårdplanering fungerat för honom används nu i utbildningen inför den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

– Det som den nya lagen från 2018 säger trodde jag faktiskt fanns redan 2013 när jag skadade mig. Som patient tror man nog att samverkan och kommunikation ska finnas, säger han.

Han minns tydligt när det var dags för utskrivning från sjukhus. Det handlade för Johan om att komma antingen hem eller till ett korttidsboende.

– Sjukhuset och kommunen hade inte pratat med varandra innan vi träffades. Kommunen hade inte fått veta hur svårt skadad jag var och inget fanns förberett med säng, specialmadrass eller andra hjälpmedel, säger Johan.

Efter några dagar fick han dock komma hem under tre-fyra veckor innan det var dags för inläggning på rehabiliteringsklinik.

Kunde inte teknik för att lyfta

– Det rent medicinska med sprutor, prover och liknande fungerade. Vi hade hemtjänst sju gånger per dag. Nätterna tog min sambo för att slippa ha folk i huset. Det behövdes två-tre personer för att flytta mig från rullstol till säng eller tvärtom. Men hemtjänsten hade inte fått någon instruktion på hur jag skulle lyftas. Så min sambo begärde att all personal skulle samlas för instruktion. För mig var det bättre med ett bestämt och snabbt lyft som visserligen gjorde ont, istället för ett utdraget och otydligt lyft. Jag och min sambo är driftiga och vana att ta tag i saker, men hur hade det gått om vi inte haft den förmågan, funderar han.

Den nya lagen anger bland annat att en vårdplanering, som resulterar i en SIP, samordnad individuell plan, ska göras inom tre kalenderdagar efter utskrivning, helst i hemmet. I en sådan plan anges vad som ska hända framöver, vilka insatser som ska ske hos patienten, och hur patientens eget ansvar ser ut.

SIP ger information

 En sådan plan hade varit väldigt bra, konstaterar Johan Thureson:

– Ju mer information och dialog och ju snabbare, desto lugnare blir man som patient. Det är klart att jag som patient vill veta vad som kommer att hända framöver.

Innan trafikolyckan var Johan Thureson byggkoordinator, van vid att samla alla de många kompetenser som krävs i samband med byggnation.

– Det bästa är om alla är med på ett byggmöte så att man har samma information – om det till exempel handlar om justerade ritningar. Det är precis samma sak i sjukvården. Det handlar om kommunikation, inte att tro eller anta. Men det verkar så svårt ibland att fråga mellan sjukhus, vårdcentral och kommun, ja ibland även inom sjukhuset, säger han.

Hoppas på bättre samverkan

Därför hoppas han att den nya lagen ska ge en bättre samverkan.

– Jag hoppas att det blir bättre. Detta handlar ju inte heller om alla patienter, utan de med lite mer komplexa behov där en rad yrkesgrupper behöver vara med.

Att hänvisa till sekretess eller den personliga integriteten, som han ibland hört, tycker han inte håller.

– Om det handlar om samtycke, så måste ju patienten få veta det. Det måste ligga i professionen att veta vad som är bäst för patienten, säger Johan Thureson.

Engagerat sig i Estherarbete

Efter sin långa och svåra vårdtid har han engagerat sig i vårdens förbättringsarbete som Esther, inspirerad av en av hemtjänstpersonalen som var Esthercoach.

– Ibland måste man fokusera på det som inte fungerar, för att se hur det kan bli bättre, säger han.

Han ser flera fördelar med de arbetsrutiner som den nya lagen innehåller.

– Att det redan vid inskrivningen på sjukhus ska sättas ett preliminärt datum för utskrivning är jättebra. Då vet kommunen dels var patienten är, dels när det ungefär är dags för utskrivning, och kan planera för det.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

Vårdsamordnarna får en nyckelroll