Blödningar upptäcks genom ögonbottenscanning

Undersköterska Sofie Torstensson ser till att patientens ögon placeras exakt rätt när det är dags för ögonbottenscanning, ett moment som går snabbt och utan obehag för patienterna.
Undersköterska Sofie Torstensson ser till att patientens ögon placeras exakt rätt när det är dags för ögonbottenscanning, ett moment som går snabbt och utan obehag för patienterna. Foto: Mikael Bergström
Undersköterska Sofie Torstensson ser till att patientens ögon placeras exakt rätt när det är dags för ögonbottenscanning, ett moment som går snabbt och utan obehag för patienterna.Två kvinnor står vid en ögonscannerEn kvinna sitter vid en bildskärmScannerbilden visar hur ögonbotten ser ut. Om det finns mikroaneurysm eller blödningar handlar det ofta om att bevaka utveckingen. Ibland läker de ut av sig själv, men är det allvarliga förändringar kan de behöva behandlas med laser.

Varje månad tar ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö emot 40-50 patienter på nybesök för ögonbottenscanning. Det handlar om undersökning av eventuella kärlförändringar i ögat, till exempel blödningar, på människor som insjuknat i diabetes – och ibland huvudvärksutredningar av barn.

– När vi får en remiss, från en vårdcentral eller sjukhusmottagning, kallar vi patienten till ögonbottenscanning inom högst två månader. Här har vi inga patienter i kö, säger ögonsjuksköterska Eva Fredriksson.

Alla patienter som har diabetes ska remitteras för undersökning. Vid första besöket görs en syntest och ögonscanning samtidigt som patienten får information om hur sjukdomen kan påverka synen.

– Ofta märker inte patienten själv förändringar, om de inte drabbar gula fläcken och då påverkar det centrala seendet, säger undersköterska Sofie Torstensson.

Laserbehandling kan bli aktuellt

Är det en långt framskriden diabetes med blödningar i ögat och nybildning av kärl, med synhotande förändringar, kan det bli aktuellt med laserbehandling, vilket ögonmottagningen också utför.

Men i många fall handlar det om att bevaka blödningar genom upprepade kontroller.

– Vi behöver inte behandla allt. Kroppen kan själv läka ut. Mycket handlar om hur patienten sköter sin diabetes, säger Eva Fredriksson.

Intervallen mellan återbesök varierar stort – från var fjärde månad upp till vart tredje år. Om det är typ 1- eller typ2-diabetes, om den behandlas med tabletter, kost eller insulin, och graden av kärlförändring, avgör intervallen. Den som är gravid och har diabetes kontrolleras också tätt.

Flera fördelar med scanning

Ögonscanningen går snabbt för patienterna i denna så kallade, SLO, Optomap.

– Det har en röd och en grön laser som undersöker nervlagret och kärllagret i ögat, med en bildvinkel på 200 grader så att drygt 80 procent av näthinnan syns, förklarar Eva Fredriksson.

Tekniken infördes 2013 och ersatte då traditionell fotografering. Fördelarna blev flera. Patienterna behöver inte längre ta de pupillvidgande ögondropparna som gav dimmig syn. Istället kan de själva köra bil efteråt, och till exempel åka till jobbet.

Scanningen går även snabbare, med en enda bild. Mottagningen sparade momentet med ögondroppar, och kunde flytta över undersökningen från sjuksköterskor till undersköterskor. Dessutom blev ergonomin bättre.

– Vi är nu fem undersköterskor som gör scanningen och sedan skickar bilderna till tre personer, ögonsjuksköterskor eller optometrister, för granskning, säger Sofie Torstensson.

”Mer resurser till undersökningar”

– Detta har lett till mer resurser för  andra undersökningar, samtidigt som kompetensen används på rätt sätt, säger Eva Fredriksson.

När ögonscanningen infördes fanns den i övrigt bara på universitetssjukhusen. Fortfarande är det inte en teknik som används brett.

– Det är väldigt roligt och stimulerande att vi som ett litet sjukhus kan följa med i utvecklingen och jämföra oss med de större sjukhusen, säger Eva Fredriksson.

Från de patienter som tidigare upplevt vanlig fotografering är det också positiva reaktioner.

– Oj vad smidigt och snabbt, brukar reaktionen vara, säger Sofie Torstensson.

Vanlig ögonbottenfotografering förekommer fortfarande ibland, bland annat för patienter som har allvarligare diabetesförändringar, eller gråstarr där scanning ger sämre bildkvalitet.

”Diabetespatienterna sköts bra idag”

Eva Fredriksson har arbetat i 30 år inom ögonsjukvården och konstaterar att det skett stora förändringar.

– I dag är det väldigt sällan en patient kommer på nybesök med allvarliga diabetesförändringar, eftersom de sköts så bra på diabetesmottagningen. Patienterna är också bättre på att söka vård idag, säger hon.

Ögonmottagningen har ett stort upptagningsområde och många patienter i hög ålder. Därför arbetar man på olika sätt med att få smidiga flöden, med målet att ”dagens arbete ska göras idag”.

– Vi försöker också göra så mycket som möjligt vid ett och samma besök så att patienten inte ska behöva resa fler gånger. Det är också ett samhällsintresse, säger verksamhetschef Linda Andlöw.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: Tidningen Dagens Medicin använder ”ögonbottenfotografering inom 2 år” som indikator. Höglandssjukhuset klarar 99,8 procent (ranking 3 av 59 jämförda sjukhus).