Bandage lika bra som gips efter operation för karpaltunnelsyndrom

Tre personer står och betraktar en handled som är lindad efter operation för karpaltunnelsyndrom.
Johannes Svegard, ST-läkare i ortopedi på Höglandssjukhuset, har tillsammans med arbetsterapeuterna Christina Zetterlund och Astrid Nordvall Persson gjort ett vetenskapligt arbete för att undersöka skillnaden mellan lindning och gipsning efter operation för karpaltunnelsyndrom. Det visar sig att lindning är bättre än gips, något som kan spara både tid och kostnad för sjukvården. Detta ST-arbete hyllades som det bästa när Svensk ortopedisk förening höll ortopedivecka i Umeå i augusti 2017. Foto: Mikael Bergström
Tre personer står och betraktar en handled som är lindad efter operation för karpaltunnelsyndrom.Att linda handleden efter operation av karpaltunnelsyndrom ger lika bra resultat som gips, konstaterar Johannes Svegard, ST-läkare i ortopedi på Höglandssjukhuset, efter en studie kan gjort tillsammans med arbetsterapeuter.Arbetsterapeut Astrid Nordvall Persson visar hur ett handstyrketest går till på en patient efter operation för karpaltunnelsyndrom.

Den som opererats för karpaltunnelsyndrom får bära ett gips eller bandage efter operationen. Men vilken metod ger egentligen bäst resultat? Det är något bättre att linda, visar en studie vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som gör att den enklare lindningen nu kan bli mer vanlig.

– Vi ser ingen skillnad i styrka, rörlighet, svullnad eller känsel, beroende på om vi gipsar eller lindar efter operation. Däremot upplevde patienterna som gipsades en försämrad funktion under tiden med gips. Det gör att vi inte behöver ta den tid och den kostnad det innebär att gipsa, säger Johannes Svegard, ST-läkare i ortopedi.

Den som drabbas av karpaltunnelsyndrom får problem med domningar och stickningar i handen på grund av att den så kallade medianusnerven blir klämd i handleden. Förstahandsvalet är att behandla med nattskena. Men ibland krävs operation. Väntar man för länge kan det leda till känselbortfall, smärta och svaghet.

 Operation sker på alla tre sjukhus i Jönköpings län. Enbart på Höglandssjukhuset görs cirka 200 operationer per år.

.– Operationen består i att klyva ligamentet över nerven så att den får mer utrymme. Det är en operation som tar ungefär en kvart, plus förberedelser, säger Johannes Svegard.

Skydda såret genom gips eller lindning

Operationssåret ska sedan skyddas under några veckor så att inte nerven frestas. En del sjukhus gör det genom ett bandage, Höglandssjukhuset och många andra genom att gipsa.

– Sjukvården gör på olika sätt runt om i världen. Men det fanns inga tillräckligt bra studier som visade vad som var bäst.

Detta hade ortopedläkare Björn Alkner på Höglandssjukhuset funderat på. Han blev därför handledare när Johannes Svegard valde att göra ett vetenskapligt arbete, tillsammans med arbetsterapeuterna Christina Zetterlund och Astrid Nordvall Persson.

Studie med 94 patienter

Totalt 94 patienter i åldern 19 till 83 år tackade ja till studien, där de lottades att bli gipsade eller lindade.

Ena gruppen fick ett litet förband plus en elastisk binda, den andra gruppen en gipsskena. Gruppen med förband hade alltså en viss rörlighet i handleden.

– Gipset hindrar rörlighet i såret och man har trott att det underlättar läkningen, och ger mindre ont för patienten, säger Johannes Svegard.

– Handleden kan inte vara i ytterläge i något av alternativen, något man ska undvika för att inte fresta på nerven, förklarar Astrid Nordvall Persson.

De 45 patienter som lindades och de 49 som gipsades, följdes under ett halvår. Före operationen, och vid fem tillfällen efter operationen, mättes styrka, rörlighet, svullnad och sensorik (känsel). Dessutom formulär där patienterna själva fick skatta bland annat smärta, stelhet, styrka, daglig funktion och välmående.

Små eller obefintliga skillnader

Mätningarna och självskattningen visade att skillnaderna mellan bandage och gips var mycket små eller obefintliga.

– Man skulle ju kunna tänka sig att gipset gör att man är stelare efteråt, eller att gipset skulle motverka eller främja svullnad. Men vi ser ingen skillnad, säger Johannes Svegard.

Studien visar samtidigt att patienterna inte är fullt återställda i sin handstyrka vid mätningen åtta veckor efter operationen.

– Den som har medeltungt arbete brukar bli sjukskriven fyra veckor, den som har tungt arbete, sex veckor.

Bra effekt av operation

Totalt sett ger operationerna en mycket bra effekt. Alla patienter upplevde bättre styrka i handen 26 veckor efter operationen än före, och upplevelsen av stickningar och domningar var avsevärt mindre redan efter två veckor.

Den som drabbas av karpaltunnelsyndrom besväras av smärta, störd nattsömn och tappar lätt saker.

– Ibland kan jag träffa äldre människor som aldrig sökt hjälp för karpaltunnelsyndrom, och då har förtvinade muskler. Åtgärdar man inte kan det bli en stor begränsning  i vardagen, säger Astrid Nordvall Persson.

För den som har stora besvär kan denna förhållandevis enkla operation göra stor skillnad.

Dessutom visar denna studie att patienten kan slippa att bli gipsad efteråt.

– Man behöver inte ta tiden och kostnaden på operationssalen att gipsa efteråt. Det kan också bli komplikationer med gips som gör att det behöver göras om, säger Johannes Svegard, som nu hoppas att deras resultat ska få genomslag vid operationer av karpaltunnelsyndrom.

Presentera resultaten

Ordentligt genomslag blev det när Johannes Svegard presenterade sitt resultat i samband med Svensk ortopedisk förenings ortopedivecka i Umeå i augusti. Arbetet utsågs till bästa ST-arbete.

– Väldigt roligt och hedrande, säger Johannes Svegard.

Dessutom finns det material att gå vidare med, genom att studera enkäters användbarhet och hur arbetsförmåga och idrottsutövning påverkas.

– Det är roligt att vi kan bedriva klinisk forskning även på ett mindre sjukhus. Detta är multidisciplinär patientnära forskning och de flesta patienter tycker att det är spännande att få bidra till forskningen, säger Astrid Nordvall Persson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer på 1177:

Karpaltunnelsyndrom(Extern länk)