Vårdcentralens närakut ger snabb hjälp

En läkare undersöker en patient
Alexandru Tibu är en av de specialister i allmänmedicin som hjälper dig på närakuten, dagtid på din vårdcentral, kvällar och helger på vårdcentralernas tre gemensamma närakuter. Foto: Johan W Avby

Den som drabbas av akut, men inte livshotande, sjukdom eller skada ska söka vård på närakuten. På dagtid finns närakut på varje vårdcentral. Kvällar och helger driver vårdcentralerna gemensamma närakuter i anslutning till länets tre sjukhus, bemannad med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer från länets vårdcentraler.

1 november 2018 införs begreppet närakut för att tydliggöra vårdcentralernas uppdrag att ta hand om patienter med akuta sjukdomstillstånd eller som drabbats av skada.

Vardagar, dagtid 8-17, finns närakut på varje vårdcentral. Kvällar 17-22 och helger 10-22 bedriver vårdcentralerna gemensam jourverksamhet vid närakuter i anslutning till länets tre sjukhus, bemannad med sjukvårdspersonal från vårdcentralerna.

Vårdcentralen även för akuta problem

– De flesta av mina besvär, även akuta som inte är livshotande, ska jag söka för hos min vårdcentral. Vårdcentralerna och dess närakuter har i uppdrag att ta hand om patienter med akuta problem, med undantag för livshotande situationer, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Närakut Jönköping öppnar i nya lokaler

I Eksjö finns närakuten på kvällar och helger på Eksjö vårdcentral, intill Höglandssjukhuset. I Värnamo finns närakuten på vårdcentralen Väster Värnamo, inne i lokaler på Värnamo sjukhus. I Jönköping öppnar närakuten 1 november i nya lokaler på ortopedmottagningen, Länssjukhuset Ryhov.

Närheten till sjukhusens akutmottagningar gör det enklare för patienterna att på kvällar och helger komma till rätt vårdnivå.