Unik satsning på existentiell hälsa

Anna-Karin Jeppsson och Thomas Sjöberg står framför en vit vägg i en föreläsningssal.
Anna-Karin Jeppsson från Qulturum och sjukhusprästen Thomas Sjöberg har arbetat med existentiella samtal med patienter och sett hur många blivit stärkta. Foto: Alexandra Svedberg

Kan frågor om meningen med livet hjälpa vården? Region Jönköpings län är unika i landet med att satsa på existentiell hälsa. – Vi trampar ny mark nu. Ingen annan har gjort det här innan, säger Anna-Karin Jeppsson, utvecklingskoordinator på Qulturum.

 Hon har varit med sedan Region Jönköpings län startade upp arbetet, och märker nu ett stort intresse från andra håll.

 – Många andra regioner vill att vi kommer och förläser om det här.

Förmåga att känna hopp

Existentiell hälsa handlar om att vara rotad när livet stormar, att kunna hantera kriser och gå vidare. Det handlar om förmågan att kunna känna hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt och gemenskap, enligt WHO. I förlängningen kan det minska sjukfrånvaro och behov av vård och omsorg. Sen 2014 har det funnits med i regionens budget.

Började inom sluten psykiatri

 Sjukhuskyrkan och Qulturum började samtala med inneliggande patienter på sluten psykiatri. Till sin hjälp hade de samtalskort utifrån åtta teman, bland andra harmoni, styrka och kraft, förundran och förhoppning. Efter ett tag blev personalen nyfiken på vad som ibland gjorde patienterna så annorlunda när de samtalat.

– Det kunde hända vid vissa tillfällen att patienterna gick in i samtalsrummen med nedsänkta huvuden men ut med stolt rak hållning, berättar Anna-Karin Jeppsson.

Samtal efter utskrivning

 Anna-Karin Jeppsson och sjukhusprästen Thomas Sjöberg började utbilda personalen i att själva hålla i de existentiella samtalen. Det bildades en samtalsgrupp att hänvisa patienterna till även efter utskrivning.

När patienter har utvärderat samtalen har de sagt exempelvis ”Det är skönt att flytta fokus från det sjuka till det friska” och ”Jag hoppade över min vid-behovs-medicin”. ”Det kom in nya tankespår som jag inte hade innan” Många har berättat hur skönt det varit att få sätta ord på det de känner.

– Att få ett språk för känslor gör att man känner sig rikare när man lämnar rummet, säger Anna-Karin.

Fokus på det positiva

 Thomas Sjöberg berättar att de inte fokuserar på det som inte funkar, utan på det som funkar.

 – Det kan ibland bli svåra påminnelser om det man saknar, men vi kör ändå framåtriktade diskussioner, säger han.

 I budget med verksamhetsplan 2018 står att all personal bör kunna ge grundläggande stöd vi existentiella kriser.  Inom den specialiserade vården utför samtidigt Sjukhuskyrkan ett uppskattat arbete.  Sedan några år tillbaka håller även muslimsk och buddhistisk andlig vård på att etablerats i länet.

Region Jönköpings län ett föredöme

 Nyligen skrev biskop Fredrik Modéus en debattartikel i Dagens Nyheter där han lyfte fram Region Jönköpings län som ett föredöme inom området:

DN Debatt: ”Regeringen har glömt våra existentiella behov”(Extern länk)