Träningsgrupp startar för patienter med cancersjukdom

En gympagrupp i en träningshall
Fysisk träning är viktigt av många skäl. Det gör också stor nytta för den som får cancerbehandling, genom att bland annat motverka trötthet och illamående. Nu startar den första träningsgruppen i länet för människor med cancersjukdom. Arkivbild från tidigare dansgympa på Friskis & Svettis. Foto: Johan W Avby

Fysisk aktivitet i olika former motverkar bland annat trötthet och illamående vid cancerbehandling. Därför startar Region Jönköpings län nu träningsgrupp i Jönköping för patienter med cancersjukdom.

– För den som är under eller efter en cancerbehandling är fysisk aktivitet bra för att motverka trötthet och utmattning, även vid ganska tuff cancerbehandling med cellgifter och strålning. Träning minskar också illamåendet och gör det lättare för patienter som behandlas för bröstcancer att hålla vikten, säger Eva Ulff, verksamhetsutvecklare på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Motverkar trötthet och illamående

En rad studier i världen, inklusive två stora svenska studier, pekar entydigt på nyttan av fysisk träning i samband med cancerbehandling. Träning motverkar den starka trötthet och kraftlöshet, fatique, som många drabbas av under cancerbehandling, och som inte går att sova bort.  Vid bröstcancer upplever också en del patienter en viktökning, bland annat beroende på kortisonbehandling, något som den fysiska träningen kan motverka.

– I dag är cancer i många fall en sjukdom som man blir frisk ifrån, eller som blir kronisk, och då är det också viktigt att hålla sig i fysiskt bra form under behandlingen, säger Eva Ulff.

Träningsgrupp startar

Därför startar nu Region Jönköpings län en träningsgrupp i Jönköping i samarbete med Friskis & Svettis för patienter som är under eller efter behandling för cancersjukdom.

– Många tycker att det är jobbigt att gå och träna och behöver få en knuff för att komma iväg. Är man opererad, har venport eller liknande, vill man kanske inte visa sig för andra som tränar, säger Eva Ulff.

Carina Vadén i Jönköping är en av de patienter som anmält sig till den första träffen för att se om denna träningsgrupp passar henne. 2015 drabbades hon av bröstcancer och året efter upptäcktes metastaser i skelettet.

”Träning utifrån våra förutsättningar”

– Detta är en jättebra satsning. Det blir träning utifrån våra förutsättningar. Jag, till exempel, får inte träna med vikter. Tidigare har jag gått på vattengymnastik. Nu ska det bli spännande att få vara med i en grupp med den dynamik och samhörighet som blir, säger hon.

Carina Vadén konstaterar också att den fysiska träningen har stor betydelse för hur hon mår:

– Tröttheten blir mindre när man rör på sig. Jag blir piggare och får bättre rörlighet helt enkelt. Att vara fysiskt stark i kroppen gör också att jag klarar påfrestningen av cellgifter bättre, säger hon.

Onsdag 16 januari 2019 arrangeras en första informationsträff på Friskis & Svettis i Jönköping klockan 14.30, dit såväl sjukvårdens medarbetare som patienter och närstående är välkomna. På plats finns då Martina Karlsson från Friskis & Svettis i Linköping som berättar om erfarenheterna av träningsgrupper i Linköping. Dessutom blir det rundvandring i lokalerna och fika.

Personlig tränare leder

Veckan därpå startar sedan träningspassen under ledning av den personliga tränaren Fredrik Kallis.

Slår det väl ut blir det sedan en spridning över Jönköping län och med flera olika aktörer.

– Gruppen vänder sig både till den som tränat innan och den som är nybörjare. Målsättningen är att deltagarna ska bli mer regelbundet aktiva. Det kan ge fantastiska effekter att röra på sig och detta är en viktig satsning för en stor patientgrupp, men kan sedan breddinföras även för andra patientgrupper som har nytta av fysisk träning. Nykeln är den samverkan vi har med andra aktörer, säger Lena Hedin, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings läns folkhälsosektion.

Fotnot:

Vill du delta i den första informationsträffen 16 januari? Anmälan görs senast 11 januari till eva.ulff@rjl.se

Du kan också anmäla dig direkt till träningsgruppen: fredrik@jonkoping.friskissvettis.se