Traineeutbildning ledde till chefsjobb i primärvården

Porträtt av Caroline
Hon har tidigare arbetat som sjukgymnast på vårdcentralen Värnamo Väster. Nu återvänder Caroline Grahn som ny verksamhetschef. Med en bakgrund som rehabkoordinator, processledare för sjukskrivning och rehabilitering, samt deltagande i Bra Liv:s chefstraineeprogram, har väckt hennes intresse för ledarskapsfrågor. Foto: Helena Dovier
Porträtt av CarolinePorträtt av Adam

Vårdcentralerna Bra Liv genomförde 2017/2018 ett chefstraineeprogram för att ge en grupp medarbetare inblick i vad en chefsroll innebär. För distriktsläkare Adam Radzinski i Eksjö och för rehabkoordinator Caroline Grahn i Värnamo har det nu lett till tjänster som verksamhetschefer.

– Jag kände under tiden jag gick chefstraineeprogrammet att jag är intresserad av ledarskapsfrågor. Så när den här tjänsten blev ledig kände jag att jag måste pröva att söka, säger Caroline Grahn, som sedan mitten av augusti är ny verksamhetschef för vårdcentralen Värnamo Väster.

Hon kommer närmast från en tjänst som rehabkoordinator på vårdcentralerna Vråen och Rydaholm, samt regionövergripande processledare för sjukskrivning och rehabilitering.

Många funderingar

– Men jag hade mycket funderingar fram och tillbaka eftersom jag trivdes väldigt bra med mitt jobb. Men nu kommer jag tillbaka till Värnamo väster, där jag jobbat tidigare som sjukgymnast, säger Caroline.

För Adam Radzinski handlade det om att ta klivet från distriktsläkare på Eksjö vårdcentral till verksamhetschef.

– Chefstraineeutbildningen gjorde att jag vågade söka tjänsten. Jag kände mig säkrare och bättre förberedd för ett chefsjobb. Jag har nu mer kunskap om hur en vårdcentral fungerar och hur ledningen för Bra Liv arbetar. Men det var inte självklart att bli chef – jag tog det inte för givet.

Adam Radzinski rekryterades som distriktsläkare från Polen för tolv år sedan. Och han har en tydlig drivkraft bakom intresset för att bli verksamhetschef.

”Vi måste få ST-läkare att stanna”

– Jag vill göra förändringar, till exempel så att jobbet blir mer attraktivt för läkarna. Vi måste bland annat få de ST-läkare som väljer allmänmedicin att stanna kvar och inte byta inriktning, säger han.

För vårdcentralerna Bra Liv är det en strategisk satsning att lyfta fram medarbetare som tänkbara chefer, genom ett omfattande chefstraineeprogram under ett år.

– Det var fantastiskt roligt att följa deltagarna i chefstraineeprogrammet. De var väldigt taggade och kände att de fått en bra grund. Att två av dem redan nu blivit verksamhetschefer gick nog snabbare än vad vi hade trott, säger Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Bra Liv.

Ny utbildningsomgång 2019

Nu planeras för en ny utbildningsomgång under 2019. Men först ska ett tiotal nya chefer inom Bra Liv i september starta ett individuellt introduktionsprogram, som pågår till juni 2018 och bland annat innehåller mentorskap.

– Vi måste finnas där och stödja våra nya chefer i sin roll och i de strategiska mål vi har, säger Bodil Nordberg Grahn.

Läs mer:

Traineeutbildning ledde till chefsjobb i primärvården