Tolkcentralen firade 50 år

Gruppbild på representanter från tolkcentralen som står runt ett bord
Dags att fira verksamhetens första 50 år, tyckte Birgitta Claesson, tidigare skrivtolk, Inger Lindblad, tolksamordnare, Abdo David, tolkanvändare, Bengt Olsson, tidigare chef för tolkcentralen, Karolina Glifford, nuvarande chef för tolkcentralen, samt Anita Carlsson, tidigare teckenspråkstolk. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på representanter från tolkcentralen som står runt ett bordGruppbild tolkcentralen

De tolkar vid allt från vårdbesök och gudstjänster till föräldramöten och föreningsliv. Region Jönköpings läns skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar är vana vid arbete i olika miljöer för att ge människor som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel full tillgång till samhällslivet. Måndagen den 24 september 2018 var det dags att fira de första 50 åren.

– Landstinget i Jönköping var bland de första i Sverige att anställa en tolk. Hon anställdes på tio timmar i veckan, säger Anita Carlsson, under många är teckenspråkstolk vid tolkcentralen.

Hon började arbeta 1968, då som andra tolken tillsammans med pionjären och chefen Gullan Jonsson i en tid då tolkuppdragen främst handlade om besök i sjukvården.

”Startade försöksverksamhet”

– Dåvarande chefen på sociala förvaltningen, Ingrid Hällvall, stod på barrikaden för att lyssna på dåvarande Medicinalstyrelsen, och var snabb på att starta försöksverksamhet, säger Bengt Olsson, under 26 år chef för tolkcentralen.

Nu var det dags för tolkcentralens tredje chef, Karolina Glifford, att fira verksamhetens 50 år.

– Det gör vi under en eftermiddag på temat från förr till nu, med bland annat fika, panelsamtal och utställningar, som bland annat visar den tekniska utvecklingen, säger Karolina Glifford.

Skrivtolkning ökar mest

I dag har tolkcentralen åtta tolkar, skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar, där skrivtolkning är de uppdrag som ökar mest.

För den som är döv, dövblind eller har nedsatt hörsel är förstås tillgången på tolk av stor betydelse.

– Det handlar om frihet, och delaktighet att kunna delta i olika sammanhang på sina egna villkor, säger Bengt Olsson.

– Att själv få chansen att säga vad jag tycker, istället för att bli talad över huvudet. Vi som varit med sedan 40-talet vet hur det har varit, säger Anita Carlsson.

Numera har tolkcentralen tolkuppdrag inom ett mycket brett område. 10 till 15 gånger per år handlar det också om akuta uppdrag när hälsa eller egendom är i fara.

Länsuppdrag dygnet runt

Tolkcentralen har numera ett länsuppdrag dygnet runt, årets runt där tolkning i samband med besök i hälso- och sjukvård och tandvård är prioriterat.

– Vi måste hela tiden sprida information till bland annat våra kollegor i hälso- och sjukvården om hur viktigt det är att beställa tolk. Här kommer det att finnas väldigt bra informationsfilmer på 1177.se om vad det innebär att använda tolk, där en hittills är publicerad, tipsar Karolina Glifford.

Läs mer:

1177.se: Hjälpmedel vid dövblindhet
Tips vid ledsagning av person med dövblindhet(Extern länk)

Rjl.se:  Reportage om teckenspråkstolkar

Teckenspråkstolkar är bryggan till delaktighet i samhället(Extern länk)