Tillsammans – så mycket bättre: Tydligare mål för cancervården

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården. Foto: Mikael Bergström

Under 2018 införs de tre sista standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Sedan ska de 31 förloppen utvecklas med det nationella målet till år 2020 att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

– Det är viktigt att vi skapar ett arbetssätt som är det bästa för patienten. Trygghet är viktigt på denna resa som kanske är den första kontakten med sjukvården. Och tillit, att jag som patient inte själv ska behöva hålla koll på olika utredningar. Det gäller att vi kommunicerar på rätt sätt så att resan blir så smidig som möjligt. Patienternas förväntningar är ibland lite annorlunda än vad vi tror, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård och ordförande i styrgruppen för standardiserade vårdförlopp i Region Jönköpings län.

Tydligt och tidsatt förlopp

Införandet av standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården har pågått sedan 2015. Varje cancerform har fått ett tydligt och tidsatt förlopp från att välgrundad misstanke uppstår, tills behandling inleds vid konstaterad cancer.

Region Jönköpings län har kommit långt i detta arbete. Under 2017 har 6 200 patienter i Jönköpings län utredds via SVF-remiss, 22 procent har inlett behandling och 54 procent är avslutade.

Statistiken visar att cirka 40 procent fått behandlingsstart inom fyra veckor i Jönköpings län 2015-2016, klart mer än Östergötland och Kalmar, men att Kalmar kommit ikapp under 2017.

”Arbetar bra med processer”

– Det är ett väldigt tydligt mönster att det är mycket grönare staplar i Jönköpings län. Ni arbetar bra med processerna och har en stadig utveckling, konstaterar Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för Regionalt cancercentrum, RCC, sydöst.

Hur de standardiserade vårdförloppen ska utvecklas de närmaste åren diskuterades vid en workshop för processledare, medicinskt ansvariga, mätansvariga och medlemmar i process-, styr- och projektgrupper den 19 januari där också patienter och närstående deltog.

Rehabilitering tidigare

Det handlar bland annat om att skapa sömlösa övergångar mellan olika kliniker och sjukhus, att den viktiga rehabiliteringen kommer in tidigare, och att patienterna ska bli mer delaktiga i sin vård.

– SVF är nog det bästa som hänt! Jämfört med min resa har det idag blivit en struktur på varje enskild del och med en linje igenom. Dessutom har SVF väckt upp mycket engagemang bland medarbetarna, säger Bengt Ekvall från Skirö utanför Vetlanda, som opererades för prostatacancer för snart tio år sedan.

I dag är han bland annat aktiv i prostatacancerföreningen ProLiv och patient- och närståenderådet inom Regionalt cancercentrum, RCC sydöst. Tillsammans med Agneta och Kjell Carlholt från Lekeryd gav han deltagarna många synpunkter på hur den som är patient och närstående upplever sjukvården och väntetider.

– De här synpunkterna blir ett bränsle i det fortsatta utvecklingsarbetet av standardiserade vårdförlopp, konstaterar Kjell Ivarsson.

Läs mer och se filmklipp:

Tillsammans – så mycket bättre: Tydligare mål för cancervården till 2020