Taiwans hälsominister studerade självdialys i Jönköping

En grupp från Taiwan besöker en patient vid självdialysen.
Idag är självdialysen en verksamhet med tolv platser, dit patienterna kan komma dygnet runt och sköta sig själva i den grad de vill. Kristoffer Brandin beskrev för studiebesöket från Taiwan om sin vardag med dialys fyra gånger i veckan innan jobbet, där snabbhet och frihet är de stora fördelarna. Foto: Mikael Bergström
En grupp från Taiwan besöker en patient vid självdialysen.En kvinna står framför en grupp från Taiwan och pratarEn gruppbild med personer från regionledning samt studiebesök från Taiwan

Självdialysverksamheten på Länssjukhuset Ryhov har fått många priser, internationell uppmärksamhet och långväga studiebesök. Måndag 28 januari kom biträdande hälsominister Chi-Kung Ho från Taiwan tillsammans med medarbetare för att hämta inspiration för utvecklingen av dialysvården i Taiwan.

– Självdialys kan absolut fungera i Taiwan också. Vi har idag 80 000 dialyspatienter. Verksamheten kostar tio procent av hela vår sjukvårdsbudget och ökar. Det beror på att det krävs läkarmedverkan, en läkare per 15 patienter. Genom att delvis införa självdialys skulle vi kunna spara pengar på läkarkostnaden och istället satsa mer på akutsjukvård och intensivvård, där resurserna behövs, säger biträdande hälsominister Chi-Kung Ho.

Han kom till ett snöigt Jönköping tillsammans med kollegor från Ministry of Health and Welfare, tillsammans med Paul Huang, Taiwans representant i Sverige och Håkan Jevrell, svensk representant i Taiwan, anställd vid Business Sweden.

Håkan Jevrell var tidigare ambassadör i Singapore. I den rollen besökte han tillsammans med Singapores hälsominister självdialysen i Jönköping våren 2017. När frågan nu kom upp i Taiwan så blev Jönköping ett givet studiebesök.

”Vi ville besöka självdialysen”

– När vi träffade Håkan Jevrell för att diskutera olika hälsovårdsfrågor berättade han om självdialysen. Så den ville vi besöka för att lära mer om, säger Chi-Kung Ho.

På plats i självdialyspaviljongen på Länssjukhuset Ryhov tog vårdenhetschef Anneli Johansson och utvecklingsdirektör Göran Henriks emot för att berätta om verksamheten. Det blev en pratstund med många detaljfrågor kring hur de patienter som vill får utbildning för att sedan få sin behandling i självdialysverksamheten, med ökad frihet som en av de stora vinsterna.

– Det går fort att göra självdialys, jag behöver inte vänta. Jag är här fyra gånger i veckan, fyra timmar varje gång, ofta på morgonen, så går jag också jobbar direkt efteråt, berättar dialyspatienten Kristoffer Brandin för gruppen från Taiwan.

”Doktorn går rond och frågar”

Han berättar om den utbildning han fått inför självdialysen och att kontakten med doktor sker i samband med ronden, ungefär en gång i veckan.

– Då undrar läkaren om jag har några frågor eller om jag behöver något speciellt, säger Kristoffer.

Han beskrev också sitt intresse för att resa, och att det då underlättar och känns tryggare att han kan göra många moment själv, när han får assisterad dialys på resmålet.

– Vi ska bjuda in dig till Taiwan, så att du kan introducera självdialys och berätta om dina erfarenheter, konstaterar hälsodepartementets representanter.

Information om hälso- och sjukvården

Gruppen från Taiwan fortsatte sedan till Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete. Här tog bland andra regiondirektör Agneta Jansmyr, regionstyrelsens ordförande Mia Frisk samt hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Rachel De Basso emot för att berätta om hur hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län arbetar, inte minst då samarbetet mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal hemsjukvård kring ”Esther” de länsinvånare som har behov av stora och samordnade vårdinsatser.