Ny vårdform: Självvald inläggning för patienter med självskadebeteende

Två personer med ryggen mot kameran i utemiljö
Foto: Johan W Avby

Vuxenpsykiatrin i Region Jönköpings län har infört en ny vårdform som innebär att patienter med självskadebeteende har möjlighet till självvald inläggning. De stora vinsterna är ökad trygghet och livskvalitet samt att patienten blir mer delaktig i sin egen vård.

Självvald inläggning är en ny vårdform inom vuxenpsykiatrin och finns på alla tre sjukhus i Region Jönköpings län. Syftet är att förebygga självskadehandlingar, minska allvarlighetsgraden av självskador och minska behovet av psykiatrisk vård. Studier visar att patientens känsla av delaktighet i den egna vården ökar samt att den psykiska funktionsnivån och livskvalitén förbättras.

Ta kontroll över sjukdomen

– Självvald inläggning ger patienten möjlighet att ta kontroll över sitt självskadebeteende. Det är patienten själv som tagit beslutet att söka vård istället för att sjukdomen har tagit makt över patienten och tvingar hen till vård. Vår uppmaning till alla som skadar sig själva är att inte ge upp hoppet utan att söka hjälp hos oss, säger Anne Pruul, specialistpsykolog, psykiatriska kliniken Jönköping.

När är självvald inläggning aktuellt?

För att en patient ska kunna få möjlighet till självvald inläggning ska det finnas en etablerad kontakt med vuxenpsykiatrin på grund av självskadebeteende. Patienten ska också ha skrivit en överenskommelse om självvald inläggning.

Vad innebär självvald inläggning?

Självvald inläggning innebär att en sängplats är tillgänglig enligt den överenskommelse som patienten och vuxenpsykiatrin har skrivit. Inläggningen sker på initiativ från patienten och är kortvarig.

Kontakt

Maj-Britt Martinsson, överläkare, psykiatriska kliniken Jönköping, 010–242 30 58, maj-britt.martinsson@rjl.se   

Marianne Frick, psykolog, psykiatriska kliniken Värnamo, 010-244 97 20, marianne.frick@rjl.se

Vesna Papacikic Nilsson, kommunikationschef, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, 070–682 23 38, vesna.papacikic.nilsson@rjl.se