Simulering övar samordnad vårdplanering när ”Esther” skrivs ut från sjukhus

En grupp personer sitter och diskuterar
Vad behöver Esther för vård och omsorg? Runt bordet sitter vårdsamordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare och ska tillsammans komma fram till vilka insatser som ”Esther-patienten” Patrik (med ryggen mot kameran) behöver, var och när. Flera observatörer följer hur denna simuleringsövning fungerar. Foto: Mikael Bergström

Vilka insatser behöver patienten ”Esther” efter utskrivning från sjukhus, av vem och när? Denna samordnade vårdplanering testade en pilotgrupp på i form av simulering tillsammans med patient i ”Första mötet med Esther”.

Runt bordet på Metodikum på Höglandssjukhuset i Eksjö finns vårdsamordnare från vårdcentral, sjuksköterskor från slutenvården, arbetsterapeut från sjukvården och kommunen samt kommunal biståndshandläggare.

På britsen intill sitter ”Esther-patienten” Patrik Blomqvist, till vardags patientstödjare med lång egen patienterfarenhet.

Sömlöst samarbete

Det handlar om att träna arbetssätt och förhållningssätt för att skapa trygghet för patienten i samband med in- och utskrivning från sjukhus, utifrån den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården som trädde i kraft 1 januari 2018. Den har lett till nya arbetssätt för slutenvården, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen i hur samarbetet ska fungera för att bli så bra och sömlöst som möjligt inför hemgång och när patienten kommer hem från sjukhusvård.

”Träna de mjuka värdena”

– Vi har nu fått i uppdrag att ta fram ett utbildningskoncept för att träna de mjuka värdena i vården. Därför är målet att se om simulering är en utbildningsmetod som fungerar i vårdplaneringsprocessen och när vi gör SIP, samordnad individuell plan, säger Maria Johansson, utvecklingsledare från Qulturum som tillsammans med kollegan Marcus Lidin håller i detta EstherSimLab.

Deltagarna har sina vanliga ordinarie yrkesroller, och ska genom samtalet med patienten Patrik forma den optimala insatsen för honom.

”Vad är viktigt för dig?”

– Hur får vi till samverkan där vi alltid utgår från ”vad är viktigt för dig?” och tillsammans får ihop en kedja av vård och omsorg. Det handlar om att skapa en vardag med tillit mellan patient och sjukvård, och bygga ihop de olika delarna till en skarvlös insats, förklarar Anette Nilsson, utvecklingsstrateg i Region Jönköpings län.

Anna Wetterholt, arbetsterapeut på rehabiliteringscentrum, kirurgisk vård, var en av deltagarna:

– Jag upplevde övningen som nyttig och bra. Även om det inte blev riktigt som i verkligheten, är det bra att höra varandras uppfattning om hur processen fungerar. Det är viktigt att tänka på vad andra gör, och vad jag kan underlätta för dem. Vi kan alltid bli bättre på inte minst kommunikation och samverkan.

Läs mer och se filmklipp:

Simulering övar samordnad vårdplanering när ”Esther” skrivs ut från sjukhus