Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer

Videokonferens med en grupp människor
Dags för multidisciplinär behandlingskonferens. Runt konferensbordet i videorummet på Länssjukhuset Ryhov sitter urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor. De är uppkopplade med sina kollegor i Eksjö och Värnamo. På de övriga bildskärmarna visas bland annat röntgenbilder som ett underlag för bedömning av bästa behandling för varje patient. Foto: Mikael Bergström

Varje tisdageftermiddag samlas urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor till videomöte på länets tre sjukhus. Det är dags för multidisciplinär konferens inom urologi för att göra en gemensam bedömning av bästa behandling för de patienter som bland annat har högriskcancer i prostatan.

– Vi strävar efter en jämlik vård i Jönköpings län. Vi har gemensamma riktlinjer och ska arbeta på samma sätt på våra tre sjukhus, vilket underlättar när vi är regionklinik, säger Ingrid Erlandsson, verksamhetschef för urologkliniken.  Därför ska alla patienter hanteras på samma sätt. Patienter med högriskcancer i prostata sätts alltid upp på en multidisciplinär rond. Det ska inte spela någon roll var du bor om du får prostatacancer.

Mottagning på tre sjukhus

Ofta är ett konstaterat högt PSA-värde orsaken till att en patient kommer till urologmottagningen vid något av länets tre sjukhus. En biopsi (vävnadsprov) tas, som efter analys ger svar på om det handlar om prostatacancer, och vilken typ: lågrisk, mellanrisk eller högrisk.

Vid videokonferensen är det dags att gå igenom ett 20-tal patienter från hela länet, de flesta med en cancer i prostata som måste behandlas, men även några patienter med cancer i till exempel urinblåsa.

”Den samlade kunskapen”

– För att veta att vi bedömer biopsisvaret rätt behöver vi ha all expertis på plats. Vi lägger ihop all den kunskap som finns för en bedömning av vilken behandling som är bäst för patienten, och om det finns möjlighet till botande behandling.  Patienten vet då att svaret är den samlade kunskapen från alla professionerna.

Alla patienterna blir kontaktade efter den multidisciplinära konferensen och får veta vad den har rekommenderat.

"Blir lugnare och tryggare"

– Jag tror att det gör att patienterna känner sig väldigt sedda. Men jag tror att det betyder minst lika mycket för läkarna. Eftersom det är den samlade kompetensen kan man som enskild läkare vara lugnare och tryggare när man pratar med patienten, vilket jag tror att patienten känner. Sedan har förstås patienten alltid rätt till en ”second opinion” i ett annat landsting/region, säger Ingrid Erlandsson.

Läs mer:

Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer