Så kontaktar du vården om du har synpunkter eller klagomål

Från 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående kan lämna synpunkter eller klagomål på vården.

Patienter och närstående som har synpunkter och klagomål ska i första hand lämna dessa till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska, inom en arbetsdag, bekräfta att de tagit emot synpunkten och lämna ett svar inom fyra veckor.  Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Ibland kan verksamheten behöva mer tid för att utreda vad som har hänt. Tar det längre tid än fyra veckor, ska patient och närstående informeras. 

Bättre möjligheter

– Nu får vi bättre möjlighet att reda ut vad som hänt, ge en förklaring och rätta till det som eventuellt blivit fel, säger Maria Ekelund, verksamhetschef på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Eftersom synpunkter och klagomål kommer direkt till oss, utan att först passera flera instanser i vår organisation, kan vi också snabbare förbättra våra rutiner och undvika att liknande händer igen.

Snabbare utredning

– De nya bestämmelserna leder till att vi i verksamheterna är mer på tå och lyhörda för patienten, säger Carl Tenvert, verksamhetschef på ortopedkliniken, Värnamo sjukhus. Att reda ut snabbt, är viktigt för både patient och personal.

Om patienter och närstående inte själva vill eller kan ha direktkontakt med vården kan de få hjälp av patientnämnden.

Särskilda behov

IVO utreder händelser där det finns särskilda behov av att få en oberoende och formell prövning av en händelse, till exempel om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO har även möjlighet att utreda andra klagomål, förutsatt att de först hanterats av vårdgivaren.

– Återkoppling från våra patienter och deras närstående ger oss möjlighet att förändra och förbättra verksamheten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Information till patienter och närstående på 1177.se:

Om du inte är nöjd med vården (1177,se, nytt fönster)(Extern länk)