Region Jönköpings län utvecklar bråck- och bukväggskirurgi

Två personer tittar in i kameran
Kirurgerna Adrian Precup och Sarmad Hanna på Höglandssjukhuset håller på att utveckla länets bråck- och bukväggskirurgi.

Bråck- och bukväggsoperationer är en stor volym inom den kirurgiska vården. De senaste åren har kirurger på Höglandssjukhuset utvecklat en stor kompetens inom detta område med hjälp av en av Sveriges främsta experter, och kan nu ta emot patienter från hela Jönköpings län och andra delar av Sverige.

– När vi 2015 började omstruktureringen av kirurgin i Jönköpings län, fick vi i Eksjö och Värnamo ansvar för bland annat bråck- och galloperationer. Vi ville göra något spännande av detta som gav Höglandssjukhuset en bra profil, och lockade kirurger. Så vi började intressera oss för titthålsteknik och avancerad bukväggskirurgi för att kunna erbjuda en bra och modern behandling. I dag har vi en verksamhet där vi kan utföra mycket komplicerade fall och vi har nått en hög nivå på kunskap tack vare att vi fått ledningens förtroende att driva och utveckla verksamheten, säger kirurgen Sarmad Hanna som tillsammans med kollegan Adrian Precup utvecklat verksamheten.

Till sin hjälp har de haft Sam Smedberg, pensionerad kirurg i Helsingborg, och en av Sveriges främsta experter på bråck- och bukväggskirurgi, som besökt kollegorna på Höglandssjukhuset med jämna mellanrum och bidragit till utvecklingen av den öppna operationstekniken.

Lärde ut bedömning av svåra fall

– Jag såg ett tillfälle att lära ut det som intresserar mig allra mest och i början var jag där veckovis med någon månads intervall, berättar Sam Smedberg.  Kirurgerna i Eksjö tog då upp en del problematiska patientfall som vi undersökte tillsammans samtidigt som jag berättade hur jag bedömer och hur man kan angripa det enskilda fallet kirurgiskt. Vid mitt nästa besök gjorde vi sedan operationen tillsammans.

”Ett framgångskoncept”

Han är mycket nöjd med hur detta har utvecklats.

– Det har varit ett framgångskoncept. Det roliga är att kirurgernas intresse för det här arbetet har lett till att de vidareutbildar sig och på sikt kan bli bättre än sin lärare! De har nu goda resultat i både rutinverksamheten i bråckkirurgi och i de svårare fallen och jag är nu ganska nära min målsättning att fasas ut, konstaterar han.

Adrian Precup beskriver hur kirurgin i världen utvecklas till att bli allt mindre aggressiv mot kroppen tack vare den så kallade minimalinvasiva tekniken med mycket små snitt:

Moderna tekniker har utvecklats

– Förutom de vanliga titthålsoperationerna som används i världen har bukväggskirurgin utvecklat sina moderna tekniker. Det handlar om att till exempel åtgärda stora ärrbråck direkt inne i bukväggen mellan de djupa muskellagren via små snitt på huden. Sådana endoskopiska ingrepp, som de kallas, är den senaste tekniken och de erbjuder en mängd fördelar för patienterna, utöver den kortare återhämtningstiden.

Karsten Offenbartl, chef för kirurgkliniken i Region Jönköpings län konstaterar att bråckkirurgin har utvecklats stort de senaste åren:

"Regionalt centrum är långsiktiga målet"

– Det handlar om bland annat ljumskbråck och ärrbråck i bukväggen som kan bildas efter operation när det inte läker ordentligt. Det är en stor men lite undanskymd patientgrupp, med stora besvär för patienten. Vårt långsiktiga mål är att skapa ett regionalt centrum för bråckkirurgi på Höglandssjukhuset, säger han.

Läs mer:

Höglandssjukhuset utvecklar kirurgi som ger ökad livskvalitet