Region Jönköpings län minskade kostnaden för inhyrd personal 2018

Region Jönköpings län är en av tio regioner i Sverige som under 2018 minskade kostnaden för inhyrd personal i hälso- och sjukvården. Det visar den bemanningstrend som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisar.

– Arbetet med att minska kostnaden för inhyrd personal följer den plan regionstyrelsen beslutat om. Med egna medarbetare skapar vi kontinuitet för patienter och därmed en tryggare vård med högre kvalitet och patientsäkerhet samt lägre kostnader. Det ger också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Mia Frisk (KD), ordförande för regionstyrelsen.

Bemanningstrenden, som redovisas varje kvartal, visar att regionernas gemensamma arbete för att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvård ger resultat, konstaterar SKL. Kostnadsökningen nationellt under 2018 är den lägsta sedan mätningen började 2011, främst tack vare ett förbättrat resultat under sista kvartalet, då kostnadsökningen nationellt bara var två procent eller 34 miljoner kronor.

Region Jönköpings län tillhör de tio regioner i landet där kostnaden för inhyrd personal, främst sjuksköterskor och läkare, har bromsats upp.

– Att kostnaden för inhyrd personal minskade under 2018 är ett viktigt trendbrott. I Region Jönköpings län har vi i likhet med övriga landet under flera år arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal. Det gör vi genom att bland annat arbeta strategiskt med kompetensrekrytering och att utöka antalet AT-läkartjänster. Att vi i januari 2019 startade studieort Jönköping för läkarutbildningen vid Linköpings universitet tror vi också är en viktig långsiktig satsning, säger Rachel De Basso, (S), ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård.

Den minskade kostnaden för hyrpersonal syns inom såväl psykiatrisk vård, som somatisk vård och primärvård (vårdcentral). Organisationen har få sjuksköterskor från bemanningsföretag. Hyrkostnadens andel av den totala personalkostnaden har minskat 2018 jämfört med 2017, från drygt fyra till knappt fyra procent.

– Det har skett ett målmedvetet och fokuserat arbete i våra verksamheter för att minska andelen inhyrd personal. Vi fortsätter nu arbetet för en långsiktigt hållbar bemanning både i Region Jönköpings län och tillsammans i landet, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Läs mer:
SKL: Tio regioner minskade kostnaderna för inhyrd personal(Extern länk) 

Kontakt:

Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande
maria.frisk@rjl.se
070-699 40 17

Rachel De Basso (S)
Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård
rachel.de.basso@rjl.se
070-457 58 54