Region Jönköpings län i framkant kring vårdpersonalens rättigheter

En person ligger på en sjuksäng. En annan person lyfter upp hennes ben.
Foto: Johan W Avby

Två år efter att Region Jönköpings län som första landsting/region i landet införde etiska riktlinjer mot kränkningar av vårdpersonal är behovet av kunskap fortsatt stort.

– Bara för att vi skrivit riktlinjer betyder det inte att vi når ut i alla led, säger Eivor Blomqvist, sektionschef inom Folkhälsa och sjukvård. 

För några år sedan fick etikrådet inom Region Jönköpings län in en hel del berättelser om patienter och närstående som tyckte att de hade rätt att välja eller välja bort vårdpersonal utifrån exempelvis kön eller etnicitet. 

– Exempelvis vägrade en patient att bli behandlad av en mörkhyad person, berättar Eivor Blomqvist. 

Det kunde också handla om kvinnor som inte vill ha manliga gynekologer. Vid den här typen av situationer fanns ofta en osäkerhet hos medarbetarna om vad som gällde, i vilken grad hade patienten rätt att välja vårdpersonal?

Först i landet 

Region Jönköpings län blev för två år sedan först ut i landet med riktlinjer.  

– En patient som vägrar att bli behandlad av en viss person anses ha tackat nej till erbjuden vård, den är ju i de allra flesta fall frivillig, säger Eivor Blomqvist. 

Tanken med riktlinjerna är att vårdpersonalen ska veta vad som gäller, och att de ska känna sig säkra och trygga. 

– Vi vill att personal, invånare och patienter nås av samma budskap, nämligen att Region Jönköpings län inte accepterar att medarbetare utsätts för kränkningar av det här slaget.

Många vill slippa obehag

Frågan är dock inte så enkel. Det förekommer fortfarande att vårdpersonal från andra länder exempelvis får höra från patienter att de inte vill träffa någon som bryter. Ofta ordnar då personalen så att patienterna kan få träffa någon annan, för att slippa obehag. 

- Men i riktlinjerna rekommenderar vi byte av personal enbart om det är nödvändigt utifrån medarbetarens välbefinnande, inte för att tillmötesgå obefogade krav från patientens sida. 

Stort kunskapsbehov 

Etikrådet har märkt att det finns ett stort behov av att prata om detta. Det är ett av skälen till att ”Hot och oförskämdheter från patienter och anhöriga” fortsätter som ett tema på etikföreläsningarna på lunchtid, som personalen på sjukhusen kan gå på nu i höst. 

– När jag är ute och pratar om det här i verksamheterna och släpper frågan fri om egna erfarenheter; då kokar det, säger Eivor Blomqvist. 

Region Jönköpings län var unikt när riktlinjerna sattes upp. Nu har flera landsting och regioner tagit efter och skapat etiska riktlinjer kring kränkningar av personal, till exempel Östergötland, Halland och Värmland.