Regeringens vårdutredare följde simulering av vårdplanering i Region Jönköpings län

En grupp människor som representerar olika yrkesgrupper, sitter i en soffgrupp och diskuterar tillsammans med en man som kommit hem från sjukhus.
Vad behöver du ha för stöd här hemma? Vårdsamordnare Sofia Rahm och arbetsterapeut Monica Persson simulerade tillsammans med kollegor hur ett vårdplaneringsmöte ska genomföras, där patienten Henrik Ånfors är en aktiv deltagare. Foto: Johan W Avby
En grupp människor som representerar olika yrkesgrupper, sitter i en soffgrupp och diskuterar tillsammans med en man som kommit hem från sjukhus.Porträtt av Anna Nergårdh där hon står i miljöEn man och tre kvinnor står i en hallEn grupp människor runt ett sammanträdesbord

Svensk hälso- och sjukvård behöver reformeras, med fokus på en vård som är nära invånarna. Anna Nergårdh har regeringens uppdrag att ta fram förslag till detta. Tisdag 16 oktober 2018 besökte hon Region Jönköpings län, för att diskutera utvecklingen av hälso- och sjukvården och för att följa hur vårdplaneringsmöte kan tränas.

Hemma hos patienten Henrik samlas vårdsamordnare från vårdcentralen samt arbetsterapeut, biståndshandläggare och distriktssköterska från den kommunala sjukvården och omsorgen. Träffen är till för att ta fram en samordnad individuell plan, SIP, som ska innehålla vad Henrik klarar av själv och vilka insatser han behöver nu när han kommit hem från sjukhuset med ett gipsat ben och kraftig värk i det andra benet, utöver flera andra sjukdomar. Det blir ett samtal om många praktiska frågor kring bland annat att ta sig fram i trappor, klara matinköp och tvätt och behovet av sjukgymnastik.

Vårdplanering tränades

Scenen utspelade sig på Metodikum i Jönköping, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering. Men den här gången handlade det inte om teknisk träning. Istället medverkade vårdplanerare, arbetsterapeut, distriktssköterska och handläggare i ett Esther SimLab, för att träna hur ett vårdplaneringsmöte ska genomföras.

Bland observatörerna fanns Anna Nergårdh, regeringens utredare av Samordnad utveckling för god och nära vård, tillsammans med utredningens huvudsekreterare Louise Andersson.

– Jag har fått ett väldigt gott intryck av den här simuleringen. Generellt tror jag att det är ett bra tillfälle att träna vård- och omsorgssituationer. Det finns ganska få simuleringar som tränar ”icke-tekniska” färdigheter. Därför har det varit extra spännande att ta del av detta idag, säger Anna Nergårdh.

”Ett jätteviktigt bidrag”

Hon ser att simulering av ”SIP:ar” passar väl in i hennes utredningsuppdrag.

– Vi har ganska nyligen fått ett tilläggsuppdrag att utveckla arbetet med patientkontrakt, SIP och vårdplaner. I den delen av vårt uppdrag är detta ett jätteviktigt bidrag.

2016 kom Göran Stiernstedts betänkande ”Effektiv vård”. Utifrån de förslagen är regeringens uppdrag till Anna Nergårdh att ”samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården”.

Begrepp som ”Nära vård”, ”fokus på primärvård”, ”förebyggande arbete” och ”interprofessionellt arbetssätt”, återkommer när Anna Nergårdh presenterar sitt arbete för medlemmar i medicinsk programgrupp primärvård och Centrala samverkansgruppen.

Helt andra förutsättningar idag”

Hon konstaterar bland annat att hälso- och sjukvårdens organisation en gång skapades utifrån helt andra förutsättningar än som gäller idag.

– Idag ska vi hantera många tillstånd som är långvariga. Samtidigt förväntar man sig en hälso- och sjukvård som hänger ihop utifrån individens behov, säger hon.

Ett genomgripande mål är att få en förflyttning från sjukhusvård till Nära vård och samarbete med andra aktörer, en förflyttning som till exempel Världshälsoorganisationen pekar på om hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag i framtiden.

”Stark primärvård ger jämlik hälsa”

– Sjukhusen gör ett fantastiskt arbete och kommer alltid att ha sin givna roll i systemet. Men tanken på en förflyttning till mer Nära vård och en stark primärvård grundar sig på att det finns stark evidens för att det är bästa sättet att skapa en jämlik hälsa i befolkningen, säger Anna Nergårdh.  

I utredningsarbetet ingår bland annat att besöka alla de organisationer som bjuder in utredningen för att diskutera hur framtidens hälso- och sjukvård ska utformas.

– Det är en levande dialog om utredningens uppdrag, och för att samla in synpunkter på hur vi kan åstadkomma förbättringar som underlättar för sjukvården och omsorgen att göra det allra bästa för de vi är till för. Ni i Region Jönköpings län har väldigt bra förutsättningar, därför är det jätteroligt att vara här, säger Anna Nergårdh.

31 mars 2020 presenteras resultatet i ett slutbetänkande.