Pressmeddelande:”Vårt mål är att bidra tillsammans i samhällsbygget”

Gruppbild sex personer tittar in i kameran
Tillsammans ska vi bidra i samhällsbygget, säger Malin Olsson, M, regionråd och ordförande i nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (sittande längst till höger) tillsammans med ledamöterna Mari Lindahl, L, och Per Eriksson, C. Ledamoten Torbjörn Eriksson, KD, (stående i mitten) flankeras av Lars-Gunnar Wettebrand, Hela Människan och Rickard Strandberg, Smålands Idrottsförbund. Foto: Johan W Avby

Samarbetet med civilsamhället inom den sociala ekonomin, organisationer med samhälls- och medlemsnytta som främsta mål, behöver stärkas. Därför har alliansen i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som ett prioriterat mål att under 2019 teckna överenskommelser mellan Region Jönköpings län och olika organisationer inom den idéburna sektorn.

– Civilsamhället är en stark samhällskraft som bidrar till sammanhållning och regional utveckling och spelar stor roll för att människor ska ha ett bra liv, säger Malin Olsson (M), ordförande nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, ANA. För att ta tillvara engagemanget och vidareutveckla arbetet med ett bra liv för alla invånare i Jönköpings län vill den politiska ledningen under 2019 skriva avtal med olika organisationer och anta ett program för social ekonomi i Jönköpings län. Vårt mål är att bidra tillsammans i samhällsbygget.

En rad områden aktuella

Det kan handla om områden som folkhälsa, integration, kultur, folkbildning, natur och friluftsliv, besöksnäring och andra relevanta områden.

Civilsamhället bidrar till samhällets utveckling på en rad sätt. Den idéburna sektorn ger förutsättningar för och skolning i demokratiskt beslutsfattande. Den främjar demokratiska värderingar och stärker därmed det sociala kapitalet lokalt och regionalt.  I Sverige har olika typer av föreningar, folkrörelser, frivilligorganisationer, lokala grupper och liknande sedan länge spelat en viktig roll för att skapa sammanhållning och identitet lokalt och regionalt. Deras arbete skapar social inkludering, vilket är viktigt både för att utveckla ett samhälle och skapa ökad hälsa och välbefinnande.

”Det goda samhället bygger vi tillsammans”

– Region Jönköpings län har det regionala utvecklingsuppdraget, säger Malin Olsson. Det goda samhället bygger vi tillsammans. Men utöver den offentliga verksamheten och näringslivet är den sociala ekonomin, i form av föreningsliv, civilsamhället, den idéburna och den ideella sektorn, jätteviktig. Svensken lägger i genomsnitt 14 timmar i månaden på ideellt arbete, så här finns en stor potential till ett fruktbart samarbete inför de samhällsutmaningar som finns.

Hela Människan är en av många tänkbara organisationer för en överenskommelse, och konsulent Lars-Gunnar Wettebrand välkomnar tankarna:

– Vi ser att det på andra håll i landet fungerar med olika så kallade IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap). Därför ser vi mycket positivt på att Region Jönköpings län vill ta det här steget.

Stöd till människor i utsatthet

Hela Människan har verksamhet på fem platser i Jönköpings län. Det handlar bland annat om behandlingsprogram för människor med missbruksproblematik, stöd till barn i familjer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, second hand-butiker och utbildning av förskolepersonal.

– Ett samarbetsavtal skulle göra att våra lokalföreningar kan bli mer kreativa i sitt samarbete med Region Jönköpings län i arbetet med stöd till människor i social utsatthet, säger han.

738 idrottsföreningar arbetar med folkhälsa

Smålands Idrottsförbund är en annan stor aktör, med hela 738 idrottsföreningar i Jönköpings län och en stor verksamhet för barn och ungdomar.

– Svensk idrott är inne i en jättespännande utvecklingsfas med strategi 2025, där livslångt idrottande är nyckelordet. Därför är vi jätteglada om vi kan växla upp och fördjupa vår samverkan med Region Jönköpings län och länets kommuner, vilket vore en styrka för folkhälsoarbetet, säger Rickard Strandberg, distriktsidrottschef på Smålands Idrottsförbund.

Kontakt:

Malin Olsson regionråd (M)
ordförande nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Region Jönköpings län
073-079 49 92