Pressmeddelande: Smålands skogar får värden att växa

Bild på skog
Småland är Sveriges främsta skogsregion. Torsdagen den 25 januari 2018 presenterades Smålands skogsstrategi! Foto: Johan W Avby
Bild på skogBild på grupp av män och kvinnor.

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att tolv regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur vi tillsammans kan få skogens värden att växa. Idag torsdag 25 januari 2018, presenterades Smålands skogsstrategi!

– Småland är Sveriges främsta skogsregion, sett till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogens betydelse när det gäller omställning till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan växer snabbt. Sjuttio procent av markytan i Småland är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer vilket också erbjuder möjligheter för besöksnäringen och som rekreation så skogens betydelse kan knappast överskattas, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör i Jönköpings län.

Unikt samarbete

Under nästan två år har myndigheter, lärosäten, företag och regionala organisationer i Småland tillsammans tagit fram strategin. Det är unikt att så många har samlats kring frågan om Smålands skogar.

– Det är både viktigt och väldigt roligt att så många ser ett stort värde i att arbeta tillsammans för att stärka Smålands skogar, menar Malin Pettersson, projektledare. Eftersom vi har olika ingångar och olika sätt att se på hur skogen ska utvecklas, har resan fram till idag givetvis kantats av många diskussioner, en del kompromisser men framför allt ett starkt samarbete.

Vad händer nu?

– Nu är det dags att göra verklighet av strategins mål och de åtgärder som finns i handlingsplanen, säger Malin Pettersson. En del har redan påbörjats, till exempel arbetet för ett skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum. Vi har också påbörjat etableringen av en funktion som ska hålla ihop och driva på arbetet med vår färska skogsstrategi.

Mer information

På skogsstrategismaland.se kan du ta del av strategin i sin helhet:
Skogsstrategi Småland (nytt fönster)(Extern länk)

Kontakt

Projektledare Malin Pettersson
malin.s.pettersson@lansstyrelsen.se
010-223 83 27