Pressmeddelande: Majoritetsstyre i Region Jönköpings län

Sex politiker: Martin Nedergaard-Hansen, Bevara Akutsjukhusen, Jimmy Ekström, Liberalerna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Mia Frisk, Kristdemokraterna, Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna och Rune Backlund, Centerpartiet står runt runda träbord på en presskonferens.
Marcus Eskdahl (S), förhandlare, presenterar den nya koalitionen. Martin Nedergaard-Hansen, Bevara Akutsjukhusen, Jimmy Ekström, Liberalerna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Mia Frisk, Kristdemokraterna och Rune Backlund, Centerpartiet, medverkade på presskonferensen. Foto: Johan W Avby

Under den kommande mandatperioden kommer Region Jönköpings län politiskt att styras av en koalition där Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna, och Miljöpartiet ingår.

Vid en presskonferens fredagen den 30 november 2018 presenterade gruppledarna för de aktuella partierna hur uppgörelsen ser ut. De sex partierna har 53 mandat av 81 i regionfullmäktige. Marcus Eskdahl (S), förhandlare, beskrev att den process som skett strävat efter att skapa ett stabilt majoritetsstyre.

Kristdemokraterna kommer att få ordförandeposten till regionstyrelsen. Förste vice ordförandeposten går till Socialdemokraterna.

Ordförandeposten för nämnd för folkhälsa och sjukvård kommer att gå till socialdemokraterna och Bevara Akutsjukhusen kommer att få posten som förste vice ordförande.

I nämnd för trafik, infrastruktur och miljö går ordförandeposten till Socialdemokraterna medan Centerpartiet får förste vice ordförandeposten.

I nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kommer Centerpartiet att ha ordförandeposten och Kristdemokraterna får vice ordförandeposten.

Socialdemokraterna kommer att få ordförandeposten i regionfullmäktige.

Vilka personer som kommer att få de olika posterna i styrelserna för nämnderna är ännu inte klart.