Pressmeddelande: Forskning om stöd till placerade barn och deras föräldrar

En vuxenhand och en barnhand som möts
Kommunerna i Jönköpings län ska tillsammans med Göteborgsregionen undersöka hur stöd till placerade barn och deras föräldrar kan bli bättre. Foto: Johan W Avby

Kommunerna i Jönköpings län ska tillsammans med Göteborgsregionen undersöka hur stöd till placerade barn och deras föräldrar kan bli bättre. Under tre år involveras socialarbetare, föräldrar och forskare i ett nytt forskningsprojekt som precis beviljats 4,9 miljoner från forskningsrådet Forte.

Syftet med studien är att undersöka och förstå det delade ansvaret; hur socialarbetare, föräldrar och familjehemsföräldrar förhåller sig till varandra. Tidigare forskning, men också vittnesmål från föräldrar, visar att samhällets stöd till föräldrar med placerade barn brister.

Studien ska också visa hur socialtjänsten kan inta ett mer inkluderande förhållningssätt gentemot ursprungsföräldrarna och därigenom erbjuda ett bättre stöd vid en placering. Studien kommer också att undersöka hur kön, klass och etnicitet påverkar samhällsstödet till föräldrar.

Ska ge effekter relativt snabbt

– Ambitionen är att projektet relativt snabbt ska ge effekter i praktiken, då praktiker själva väljer, utformar och testar nya arbetssätt – och får respons av föräldrarna på hur de funkar, berättar forskningsledare Iréne Josephson på Kommunal utveckling, som är en del av Region Jönköpings län.

Regelbundna intervjuer med föräldrar

Intervjuer kommer att göras med föräldrar som har egen erfarenhet av att få sitt barn placerat. Samma föräldrar ska intervjuas regelbundet under projektet för att följa hur förändringar i arbetssätt och metoder påverkar hur de upplever stödet från socialtjänsten.

Stöd till placerade barns föräldrar – utveckling av en kunskapsbaserad praktik för en marginaliserad målgrupp finansieras av Forte under åren 2018-2021. Projektet är ett av de tolv forskningsprojekt i landet som beviljats medel inom det 10-åriga nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd.

Kontakt:

Forskningsledare Iréne Josephson
0722-30 33 01

Kommunikatör Lisa Andersson
0708-19 95 71