Pressmeddelande: Årets kultur- och arbetsstipendiater utsedda

Kulturgatan i Bodafors får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2018 och Petra Hultman, konstnär samt Karolina Brobeck, konstnär och keramiker får årets arbetsstipendium.

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier. Stipendiaterna utses av Region Jönköpings nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra inom områdena litteratur, dans, film, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, foto, hembygdsvård och folkbildning. I bedömningen ingår också hur utvald stipendiat kan påverka kunskapen inom ett konst- eller bildningsområde, med koppling till den regionala kulturplanen.

Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området. 

Stipendierna delas ut i samband med regionfullmäktige den 6 november 2018.

Läs mer:

Mer information om stipendiaterna(Extern länk)

Kontakt

Malin Olsson
Ordförande nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län
073-079 49 92

Jörgen Lindvall
Kulturchef, Region Jönköpings län
070-615 01 62