Pressmeddelande 5 november 2018: Budgetärendet inklusive skattesats lyfts från fullmäktiges dagordning

Regionfullmäktiges ålderspresident har idag tillsammans med regionens gruppledare tagit beslut om att budgetärendet inklusive skattesats lyfts ut från fullmäktiges dagordning den 6-7 november. Ärendet kommer istället att behandlas vid ett extrainsatt sammanträde den 27 november. Till följd av detta kommer dag två, den 7 november, att ställas in.

Kontakt:
Håkan Sandgren
Ålderspresident
070-367 83 64


Siw Kullberg
Kanslidirektör
070-884 40 36 / 010-242 40 36