Pressmeddelande 30 januari 2018: Region Jönköpings län inför HPV-analys vid gynekologisk cellprovtagning

Från 1 februari 2018 analyseras gynekologiska cellprover för HPV, humant papillom virus, för kvinnor över 30 år. Den nya analysmetoden ger säkrare provresultat och därmed kan fler behandlas i tid för att inte insjukna med allvarliga cellförändringar. Den ordinarie gynekologiska cellprovtagningen, som kvinnor kallas till, är avgiftsfri från 2018.

Gynekologiskt cellprov tas för att på ett tidigt stadium upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till livmoderhalscancer, om de inte behandlas.  I Jönköpings län blir alla kvinnor från 23 år upp till 70 år kallade till cellprovtagning.

Analys för att spåra HPV

Långvariga HPV-infektioner är en riskfaktor för livmoderhalscancer. Forskning visar att effekten av cellprovtagning blir bättre om provet för kvinnor över 30 år analyseras för HPV.

Därför inför Region Jönköpings län från 1 februari 2018 analys för att spåra HPV hos kvinnor mellan 30 och 70 år. Om provtagningen visar HPV-infektion följs kvinnan upp vid nästa provtagning tre år senare. Finns HPV-infektionen kvar, hänvisas kvinnan till gynekolog för ytterligare utredning oavsett om cellprovet visar någon cellförändring eller inte.

Varför analyseras inte provet för kvinnor under 30 år för HPV?

– Många kvinnor under 30 år har HPV-infektion, men i de flesta fall läker den ut av sig själv, berättar Lisbeth Liest, överläkare och processledare för gynekologisk cellprovskontroll i Region Jönköpings län. Men om cellprovet hos kvinnor under 30 år visar cellförändringar, kompletterar vi analysen med HPV.

Bättre analysmetoder

Under senare år har analysmetoden för cellprov utvecklats. Det innebär att betydligt fler än de kvinnor som har cellförändringar, får provsvar som visar att det finns en så kallad avvikelse.

– Svaret kan oroa, men det behöver inte betyda att det är något allvarligt. Oftast beror avvikelsen på att vi numera har mer känsliga analysmetoder.

Färre drabbas i livmoderhalscancer

Gynekologisk cellprovtagning infördes i Sverige i slutet av 1960-talet. Både insjuknande och dödlighet i livmoderhalscancer har sedan dess minskat betydligt, till mindre än hälften.

I Sverige kommer 80–85 procent av kvinnorna när de kallas till cellprovtagning.

Två tredjedelar av de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte kommit när de kallats till cellprovtagning.

– Så mitt bästa råd till alla kvinnor – kom när vi kallar dig till cellprovtagning, säger Lisbeth Liest..

Vaccination mot HPV

2012 infördes vaccination mot HPV i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar mot de typer av HPV som orsakar omkring 70 procent av cancerfallen.

Även den som är vaccinerad bör tacka ja till cellprovtagning.

Kontakt

Lisbeth Liest
Överläkare och processledare för gynekologisk cellprovskontroll i Region Jönköpings län
010-243 57 16

Mer information

Gynekologisk cellprovtagning (1177.se, nytt fönster)(Extern länk)

Reportage om Christina och Therése som sprider kunskap om livmoderhalscancer

Christina Häggstams dotter Charolina dog i livmoderhalscancer när hon var 32 år.

Nu sprider Christina och Charolinas bästa kompis Therése Kempe kunskap om livmoderhalscancer och samlar in pengar till forskningen:

Christina och Therése uppmanar att ta det livsviktiga cellprovet