Pressmeddelande 16 oktober 2018: Mer jämlik vård för akut sjuka barn

Idag, den 16 oktober 2018, beslutade nämnden för folkhälsa och sjukvård att barn som söker kirurgisk eller ortopedisk vård på akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo och som planeras att vårdas mer än 48 timmar på sjukhus, ska förflyttas direkt till barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Efter att regionfullmäktige i november 2017 återremitterat frågan har bland annat en kartläggning gjorts av en arbetsgrupp bestående av verksamhetscheferna för ortopedklinikerna, kirurgkliniken samt för barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Arbetssättet som föreslogs 2017 fortsätter i stora drag att gälla.

Redan idag skickas alla barn under fyra år med buksmärta och skalltrauma till barnkliniken på Ryhov.  Nu gäller det även de barn som är över fyra år och kommer att behöva kirurgisk eller ortopedisk vård i mer än 48 timmar.

Jämlik vård

 Region Jönköpings län vill säkra en jämlik vård för barn i länet som utgår från barnkonventionen. Därför har den här rutinen tagits fram för hur akut sjuka barn ska omhändertas på ett likartat sätt på de tre akutsjukhusen. Alla barn ska kunna få vård av personal med likartad kompetens.

 På barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov har över hälften av sjuksköterskorna  specialistkunskaper för barnanpassat bemötande, information och delaktighet för att underlätta när det gäller exempelvis provtagningar och andra undersökningar. På barnkliniken finns också tillgång till andra professioner med barnkompetens som till exempel fysioterapeut och dietist.

Ska utvärderas

Alla barn som blir akut sjuka ska alltid till närmsta akutmottagning. De som inte behöver specialistvård kommer fortfarande att handläggas inom primärvården. Barn som behöver specialistvård inom kirurgin och ortopedin, och som kan åka hem inom 48 timmar kommer, precis som idag, att vårdas på sitt närmsta sjukhus.

Det nya arbetssättet gäller från årsskiftet och kommer att utvärderas efter ett år.

Beslutet togs i nämnden för folkhälsa och sjukvård idag. Det finns också med i alliansens förslag till budget och verksamhetsplan inför 2019.

Kontakt:

Mia Frisk
Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård (KD)
010-242 40 17 / 070-699 40 17
maria.frisk@rjl.se

Agneta Ståhl
Sjukvårdsdirektör
Verksamhetsområde medicinsk vård
010-242 70 15 /  073-028 40 69
agneta.stahl@rjl.se 

Kjell Ivarsson
Sjukvårdsdirektör
Verksamhetsområde kirurgisk vård
010-242 50 10 / 070-318 96 30
kjell.ivarsson@rjl.se