Pressinbjudan: Jönköpings län ska bli ledande inom e-handel och logistik

Region Jönköpings län har dragit igång ett treårigt projekt, e-merge, där Jönköpings län ska bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik. I takt med att köpbeteenden ändras alltmer mot onlinehandel, behöver företagen förändra sina varuflöden, sin försäljning och hur de tar betalt. Onsdag 6 februari arrangeras kick-off och nätverksträff.

– Projektet e-merge handlar om att Jönköpings län ska ta en ledande position inom e-handel och logistik, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör. I samverkan med Jönköping University, Science Park, länets kommuner och ett proaktivt näringsliv knyter vi samman forskning, offentliga utvecklingsresurser och lokalt entreprenörskap på ett fantastiskt sätt.

Framtidens handel kräver nya affärsmodeller och nätverk

– På det här sättet kan vi hitta nya affärsmodeller, vässad affärslogik och digitala koncept som tar Jönköpings län vidare från nationell logistik-hubb mitt i det demografiska Sverige, till att faktiskt bli Sveriges och Skandinaviens e-handelsnav, också för handel mellan företag. Den positionen ska Jönköpings län äga och vi har alla förutsättningar att lyckas, menar Kristina Athlei. Inte minst eftersom vi redan har infrastruktur och flera betydande logistikaktörer på plats.

I framtiden kommer företagens krav på effektiva och snabba logistiklösningar med både digitala och fysiska distributionskanaler avgöra om de stannar kvar på en ort och investerar där – eller flyttar. Jönköpings län, med närhet till E4, väg 40, järnvägens stambana och godsflyg har ett av norra Europas viktigaste logistiklägen. När de logistiska fördelarna kopplas samman med en snabbt växande kompetens inom e-handel söker sig också forskning, talanger och fler företag hit.

Media bjuds in till kick-off och nätverksträff 6 februari

Tid: Onsdag 6 februari 2019, 13.00 –16.00 kick-off för länets näringslivschefer, och 16.30  en publik nätverksträff.

Plats: GRO36, Huskvarnavägen 82 (vid Severins möbler) Jönköping

Olika aspekter på e-handel kommer att ges av representanter för Panagora, som bland annat ligger bakom Jönköpingsföretaget Baby Shops e-handelsplattform, och av representanter från Science Park, Jönköping University och Region Jönköpings län 

Region Jönköpings län i samverkan med akademi och näringsliv

Projektet e-merge startade under senhösten 2018 och pågår i tre år. Det genomförs med medel från Tillväxtverket och ERUF, EU:s regionala utvecklingsfond. Projektägare är Region Jönköpings län och samverkansparter är Jönköping University och Science Park. Projektets värde beräknas till 19,3 miljoner kronor och medfinansiärer är Almi, Handelskammaren Jönköpings län, Sparbanksstiftelsen Alfa samt Jönköpings kommun.

Projektet e-merge har tre delmål:

1. Förstärka länets gemensamma position och samordna utvecklingen av projektets vision.

2. Expandera, bredda och utveckla det existerande företagnätverket inom e-handel och logistik.

3. Bidra till att nya och etablerade logistik- och e-handelsföretag skapar hållbara processer och anpassade affärsmodeller.


Kontakt Region Jönköpings län:

Niklas Engström, projektledare e-merge
niklas.engstrom@rjl.se
 072-233 94 09

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
kristina.athlei@rjl.se  
070-082 28 89