Pressinbjudan: Delta i kultur - må bättre och lev längre

Den 28 februari 2019 är det dags för årets Kultur för hälsa-konferens. Deltagarna kommer att få ta del av forskning och exempel på hur kultur kan användas för att främja hälsa.

– Detta är bara ett av många exempel på hur kultur påverkar oss människor. Därför är det ett viktigt område att arbeta med, säger Jesper Ekberg, folkhälsochef och ordförande i styrgruppen Kultur för hälsa.

En ny brittisk studie som följt 2000 personer under tio år visar att de som konsumerar kultur en gång per månad minskar risken att drabbas av depression med 50 procent.

Öka kunskapen

Sektionen folkhälsa inom Region Jönköpings län arbetar regelbundet med att öka personalens kunskap och användande av kultur i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Konferensen Kultur för hälsa är en del av detta. Alla är välkomna men konferensen riktar sig särskilt dem som är engagerade i arbetet med barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård och integration, samt beslutsfattare och politiker.

Kultur ska vara för alla

Kultur har en stor betydelse för såväl samhället i stort som för den enskilda individen. Kultur kan vara en viktig del av vård, omsorg och rehabilitering men också ge intellektuell stimulans, öka människors motivation, livslust och bidra till god livskvalitet och livsmiljö.

Tillgängligheten till kultur är viktig för ett demokratiskt samhälle som eftersträvar aktiva och delaktiga människor. För att uppnå en jämlik tillgänglighet krävs en medveten strategi för att nå även dem som inte kan tillgodogöra sig den kultur som erbjuds i det allmänna utbudet.
Vår ambition med konferensen är att bidra till en mer jämlik tillgänglighet av kultur.


Arrangör är Styrgrupp Kultur för hälsa i Jönköpings län, som består av:  Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns hembygdsförbund och kommunerna i Jönköpings län i samverkan med Nässjö kommun.

 

Medierna hälsas välkomna den 28 februari 2019 till Kulturhuset Pigalle i Nässjö, klockan 09.00 – 16.30.

Program(pdf-dokument)
Plenarföreläsare(pdf-dokument) 
Workshop(pdf-dokument) 

 

Kontakt:
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
070 698 01 00

Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare
070 545 06 05