Pressinbjudan 15 november 2017: Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Onsdag 15 november 2017 bjuder Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping för att ge mer kunskap i arbetet med etableringsfrågor.

– Alla aktörer som arbetar med etableringsfrågor måste vara beredda att fånga de tillfällen som kommer, kring frågor om etableringar och investeringar, säger Malin Olsson, regionråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Under dagen kommer deltagarna att få lyssna till en rad föreläsare med stor erfarenhet av hur det är att arbeta med etablerings- och investeringsfrågor, i syfte att öka kunskapen hur företag som visar intresse för etableringar i Jönköpings län ska tas omhand.

– Vi har samlat personer med stor erfarenhet. Dagen ska ge en kunskapsboost. Vi arrangerar den här dagen för att stärka kommunernas beredskap att hantera olika förfrågningar, säger Tommy Eriksson.

Region Jönköpings län har som mål att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde största tillväxtregion.

Medierna hälsas välkomna till pressträff med Malin Olsson och Tommy Eriksson i samband med inspirationsdagen.

Plats: Elmia konferenscenter, Jönköping, konferensrum 10
Tid: Onsdag 15 november klockan 15.00

Kontakt:

Malin Olsson (M), ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
070-5622541

Tommy Eriksson, projektledare utländska investeringar i Jönköpings län
070-2016738