Patienter och närstående får utbildning om psykossjukdom

Fyra kvinnor på gruppbild
Stina Svensson, kurator, Jenalyn Sönnerhed, sjuksköterska, Eva Carlgärd Johansson, kurator och Eva Sedov, skötare, är fyra av de sex medlemmarna i psykosvårdens patient- och närståendegrupp som arrangerar utbildningen om psykossjukdom. Foto: Mikael Bergström

Hur är det att leva med psykossjukdom? Vad kan göra vardagen lättare? Hur fungerar olika läkemedel? Det är några av de frågor som tas upp när psykosvården i Jönköping i september startar en utbildning för patienter och närstående.

Omkring 450 personer i Jönköping, Habo och Mullsjö kommun är inskrivna i psykosvården på psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, och får på det sättet regelbundet stöd i sin sjukdom.

Redan i slutet av 1990-talet startade kliniken med utbildningar, då riktade till patienter.

– Genom åren har det varierat, men nu är nog en majoritet av deltagarna närstående, något som vi är glada för. Men vi skulle vilja nå ännu fler närstående, säger kurator Eva Carlgärd Johansson, en av medlemmarna i psykosvårdens patient- och närståendegrupp.

”Bra informera samtidigt”

Det är lika viktigt att ge både patienter och närstående mer kunskap om denna sjukdom.

– Det är bra om vi samtidigt kan informera patienter och närstående, så att närstående verkligen nås av all den kunskap som finns, och patientens självinsikt kan öka.

Vid sex tillfällen under hösten träffas deltagarna, som kan vara upp till 50 personer, på Ryhovs herrgård. Programmet innehåller bland annat föreläsningar om vad psykossjukdom är, hur psykosvården arbetar och vad den kan erbjuda, nya behandlingsmetoder, information om läkemedel, arbetsterapeutens arbete, anhörigperspektivet och hur vardagslivet kan fungera bättre.

Föreläsare är främst klinikens egna läkare och sjuksköterskor, men det blir också föreläsningar av en person med egen erfarenhet av psykossjukdom (Peer), och representant från verksamheten Buster som arbetar med att ge stöd till barn till föräldrar med psykossjukdom.

Föreläsningar och diskussioner

– Varje tillfälle består av en timmes föreläsning och sedan uppdelning i mindre grupper för diskussioner om de föreläsningar de just lyssnat på, förklarar Eva Sedov, skötare i gruppen.

De enkätutvärderingar som gjorts genom åren visar på stort gensvar.

– Utbildningen brukar vara uppskattad och vi vet att det finns ett sug även från andra patientgrupper för den här typen av utbildningar, säger Eva Sedov.

"Värdefullt träffa andra"

Inför höstens utbildningsomgång skickas inbjudan till alla patienter. Samtidigt kan det behövas fler kanaler för att inbjudan ska tränga fram till alla närstående.

– Det är väldigt värdefullt för närstående att träffa andra i samma situation att dela sina erfarenheter med, säger Eva Carlgärd Johansson.

Fotnot:

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Sedov
010-2423774 eva.sedov@rjl.se

Läs mer på 1177.se:

Psykos (Extern länk)