Ny vårdgaranti ger vård snabbare av vårdcentralens alla resurser

En sjukgymnast undersöker en patients knä i en gymnastiksal.
Joachim Lundahl, fysioterapeut på Nässjö vårdcentral, hjälper en patient med ett krånglande knä. Till hans yrkesgrupp kommer patienter ofta direkt eller via telefonrådgivningen. Med hjälp av mer digitala lösningar tror Joachim Lundahl att den nya vårdgarantin ska klaras. Foto: Johan W Avby
En sjukgymnast undersöker en patients knä i en gymnastiksal. En kvinnlig kurator sitter och pratar med en patient.

Den som söker vård för ett nytt eller försämrat hälsoproblem, eller behandling som inte ger effekt, har rätt till medicinsk bedömning inom tre kalenderdagar av legitimerad medarbetare på vårdcentral. Så ser den nya vårdgarantin ut som infördes nationellt från 1 januari 2019 för att ge nära vård utifrån patientens behov.

– Det är viktigt att våra vårdcentraler upplevs tillgängliga för den som söker vård. Det skapar trygghet för våra patienter. Den nya vårdgarantin gör att alla våra professioner räknas i vårt breda register av medicinska kompetenser, säger Göran Runesson, verksamhetschef för Nässjö vårdcentral och operativt ansvarig för införandet av den nya vårdgarantin på vårdcentralerna i Region Jönköpings län.

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Som tidigare blir den person som har ett nytt eller försämrat hälsoproblem, eller har en behandling som inte ger effekt, en vårdgarantipatient. Men den nya vårdgarantin innebär att den medicinska bedömningen ska ske snabbare – inom tre kalenderdagar, istället för inom fem dagar i Region Jönköpings län (nationellt sju dagar) som det varit tidigare.

Tidigare har vårdgarantin gällt läkarkontakt. Nu är det istället en garanti om medicinsk bedömning av legitimerad personal – alltså läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykolog, samt även kurator.

Besök, telefon eller digitalt vårdmöte

Den medicinska bedömningen kan ske vid ett fysiskt besök på vårdcentralen, genom en kvalificerad telefonkontakt eller som ett digitalt vårdmöte.

– Det är viktigt att vårdgarantin är en garanti om medicinsk bedömning, inte besök, betonar Göran Runesson.

Kontakt med rätt yrkesgrupp direkt kommer att leda till att många patienter får rätt hjälp snabbare genom att färre vårdbesök inleds med läkarkontakt.

Så arbetar redan idag vårdcentralerna i olika grad för att ge så bra omhändertagande och snabba flöden som möjligt.

”Kan hänvisa fler direkt till oss”

– Patienterna ringer antingen direkt, eller blir hänvisade till oss, ofta av sjuksköterska i telefonrådgivningen som bedömt att patienten ska till oss med sina problem. Det skulle nog gå att hänvisa ännu fler patienter med ortopediska problem utan att de behöver träffa läkare först, säger Joachim Lundahl, fysioterapeut på Nässjö vårdcentral.

Trimma sin organisation 

För länets vårdcentraler handlar det nu om att trimma sin organisation och administration för att klara bedömningen av vårdgarantipatienter och låta dem få kontakt med rätt yrkesgrupp direkt.

– Vår utmaning är att klara vårdgarantin på tre kalenderdagar och samtidigt räcka till för de kroniskt sjuka där vi behöver göra uppföljningar av bland annat insatta behandlingar. Här behövs det mer digitala lösningar, vilket är ett utvecklingsarbete som pågår, säger Göran Runesson.

Läs mer:

Ny vårdgaranti ger vård snabbare av vårdcentralens alla resurser(Extern länk)