Ny nuklearmedicinsk enhet för avancerad bilddiagnostik invigd

Invigningsbild
Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm klipper bandet till nuklearmedicinska enheten, omgiven av 1:e sjukhusfysiker Sven-Åke Stark, Patrik Skogward, verksamhetschef klinisk fysiologi och Oskar Löfgren, verksamhetschef röntgen. Foto: Johan W Avby
InvigningsbildTvå män Två personer tittar in i kameran

Tidigare har patienter fått åka till Linköping för avancerad röntgenundersökning vid bland annat misstänkt cancersjukdom. Nu kan den nya nuklearmedicinska enheten på Länssjukhuset Ryhov genomföra dessa undersökningar som har stor betydelse såväl innan, som under och efter en behandling.

– Nu kan vi erbjuda våra patienter modern diagnostik. Vi vet hur mycket våra remittenter har önskat detta och hur glada våra patienter är som nu inte behöver åka till Linköping. Nu kan de göra undersökningen här i nya, fina och ändamålsenliga lokaler, säger Oskar Löfgren, verksamhetschef, röntgen.

Han genomförde invigningsceremonin tillsammans med Patrik Skogward, verksamhetschef klinisk fysiologi, för att manifestera att de båda verksamheterna har gjort det här arbetet tillsammans och nu samlas i den gemensamma nuklearmedicinska enheten.

”Vår målsättning är att ligga i framkant”

– Vi har nu flera medarbetare i våra verksamheter, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare, som har dubbla kompetenser. Detta har varit vår vision, och tillsammans tror vi att vi kan utveckla diagnostiken i Region Jönköpings län till nytta och gagn för våra invånare. Vi har en tydlig målsättning att ligga i framkant både inom SPECT/CT och PET/CT, säger Patrik Skogward och syftar på den avancerade skiktröntgentekniken som kombineras med radioaktiva ämnen.

För alla remittenter (beställare) har det stor betydelse.

”Kan se om behandlingen ger effekt”

– Det är en stor glädje för oss. Vi kan med den här tekniken bättre karaktärisera tumörsjukdomar, före, under och efter behandlingen. Det viktigaste kanske efteråt, för att se att den behandling vi gett har räckt. Ofta finns det något kvar, och här har vi god hjälp av den nya tekniken för att se om det är ärrvävnad, friska eller sjuka lymfkörtlar, så att vi vet om patienten behöver mer behandling eller inte. Att undersökningarna nu kan göras på hemmaplan är helt enligt vår strävan till en bättre och mer jämlik cancervård, förklarar Jesper Aagesen, hematolog som arbetar med blodsjukdomar.

För invånarna i Jönköpings län har utvecklingen av diagnostiken förstås stor betydelse.

”Nu kan vi korta väntetiderna”

– Äntligen står vi nu här och kan inviga. Nu kan vi korta väntetiderna, och tiden mellan misstanke om cancer och behandlingsstart. Nu kan vi ta det här stora steget i strävan att förbättra vården för våra invånare, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande.

Hon konstaterade också att satsningen ger möjlighet till utveckling.

– Tekniken är också ett verktyg för att anpassa och justera behandlingen för varje patient. När verksamheten är i full drift kan vi undersöka mer än tusen patienter årligen, så kapaciteten kommer att öka stort. Så detta gör att vi kan erbjuda en mer jämlik vård, säger Malin Wengholm.

Läs mer om PET/CT:

Ny undersökningsteknik upptäcker små cancerceller