Mikrosystemfestivalen sprider kunskap och skapar nätverk

Gruppbild på 10 personer
Dags för Mikrosystemfestival, i år för 16:e gången! Arrangörer, deltagare, föreläsare och patientrepresentanter såg fram emot tre dagar med mycket ny kunskap om forskning och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård – och möjlighet att knyta nya kontakter. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på 10 personerTre kvinnor tittar in i kameran

Till den 16:e internationella Mikrosystemfestivalen i Jönköping kommer omkring 170 deltagare från tolv olika länder, ledare, chefer och förbättringscoacher inom hälso- och sjukvård, för att ta del av forskning och utvecklingsarbete och få inspiration till förbättringsarbete på hemmaplan.

– Vi vill att de ska lära av föreläsarna och av varandra och skapa nätverk som växer. De ska lämna festivalen med inspiration och ny energi för arbetet på hemmaplan, säger Agata Rukat, projektledare för  Mikrosystemfestivalen, som en kort förklaring till vad denna tredagars festival handlar om, arrangerad av Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete, Qulturum.

Årets tema är SustainAbility.

– Vi leker lite med ord. Det handlar både om hållbarhet i utvecklingen och att behålla kraften i arbetet för att vi ska klara välfärdsutmaningarna i hälso- och sjukvården, säger Agata Rukat.

Huvudtalare och seminarier

Förutom föreläsningar med huvudtalare genomförs ett stort antal valbara seminarier i ett stort antal ämnen, där många deltagare också är ledare. Huvudtalarnas kunskap tas också tillvara på flera sätt.

– Jason Leitch, som arbetar för den skotska regeringen, leder workshop om ledarskapsbeteenden. Men han deltar också i frukostmöten, bland annat med ledningsgruppen för Kirurgisk vård.

Patientperspektivet genomsyrar Mikrosystemfestivalen. Därför finns tio patientrepresentanter från Levande bibiliotek på plats, och är moderatorer vid seminarierna.

En del länder är representerade varje år. Andra tillkommer.

– Förra året hade vi för första gången en deltagare från Nepal, i år är Saudiarabien ett nytt land.

Armenier får stöd att utveckla vården

Även i år finns deltagare från Yerevan State Medical Hospital i Armenien på plats.

– Vi vill lära oss mer om organisation och förändringsarbete steg för steg. Även små förändringar i en verksamhet kan ge stor skillnad, även utan ekonomiska resurser. Det handlar om att arbeta med utveckling av kvaliteten varje dag, säger Nane Mnatsakanyan, som tillsammans med tre kollegor besöker festivalen för första gången.

De beskriver hur de sedan tidigare har ett upparbetat samarbete med Region Jönköpings län, inte minst inom pediatrik, där barnläkarna Simon Rundquist och Fredrik Ingemansson besökt Armenien och föreläst.

– Vi har också arbetat med Margareta Strömberg i flera år (tidigare vårdadministrativ chef på Länssjukhuset Ryhov, vår anmärkning). Hon gör ett fantastiskt arbete för hälso- och sjukvården i Armenien, säger Nune Baghdasaryan.

”Chans lära oss mer”

Att Qulturum är känt runt om i världen för förbättringskunskap är de också väl medvetna om.

– Vi har hört mycket om Qulturum. Men en sak är att höra, nu får vi chansen att lära oss mer om vad vi kan ta med oss hem och arbeta med, säger Nune Baghdasaryan.

De konstaterar att de arbetar i ett låginkomstland med stora utmaningar kring ekonomiska resurser för hälso- och sjukvård och ledningssystem som behöver utvecklas.

– Men vi har redan gjort en del förbättringar tack vare samarbetet med kliniska specialister från Region Jönköpings län. Jag kommer därför att hålla ett seminarium om hur vi arbetar med Mikrosystem i vår barnsjukvård, säger Nune Baghdasaryan.

Utöver själva festivalen stannar gruppen från Armenien ytterligare några dagar i Jönköping för att göra studiebesök inom bland annat barnsjukvård, neonatalvård, kardiologi och röntgen.

Läs mer:

SustainAbility – för att skapa en hållbar framtid(Extern länk)

 

Fotnot:
Med mikrosystem menas små grupper av medarbetare och patienter som arbetar med ständiga förbättringar av vården, för att öka värdet för patienten. Skillnaden jämfört med en arbetsgrupp eller team är just patientens delaktighet. Under dagarna beskrivs grundtankarna med mikrosystem och hur de kan förbättra hälso- och sjukvården. Det ges också flera goda exempel på hur mikrosystem fungerar i vardagen.