Med öga för forskning

Tomas Bro står framför en syntesttavla med bokstäver och håller samtidigt upp en innebandyboll och ett stort öga i plast.
Tomas Bro gillar mixen av det kliniska arbetet och forskningen. Foto: Johan W Avby

Tomas Bro bläddrar mellan sina olika studier som han samlat i en svart tidningssamlare i plast. Han har studerat allt mellan svenska läkare i krig och ögonskador orsakade av innebandybollar.

– Jag gillar att samla in fakta, analysera och dra slutsatser, säger han.

Lusten att fokusera på ett begränsat område ligger också bakom att han valt att arbeta som ögonläkare. På väggen i mottagningsrummet hänger bilder med ögon stora som fotbollar.

– Ögat är litet men när man börjar lära sig om det blir det som ett helt universum.

Militärmedicin

När Tomas Bro gjort sitt examensarbete sista terminen på läkarutbildningen i Lund fick han beröm av sin handledare och blev inspirerad att skriva in sig som doktorand. Förra året blev han klar med avhandlingen, som handlar om svenska läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864-1964. Under tiden har han hunnit jobba som AT-läkare, ST-läkare och fått tre barn. Och dessutom hunnit med ett antal övriga studier.

– Den första började med att jag fick in några patienter från en innebandycup. Efter det började jag samla in data om idrottsrelaterade ögonskador.

Tomas kunde konstatera att mer än hälften av alla skador hos patienter som sökte vård i Region Jönköpings län hade uppstått under innebandy. Det ledde till en diskussion om skyddsglasögon.

– Innebandystudien blev faktiskt citerad i Nepals ögonläkartidning. Jag tycker det är roligt att man intresserar sig för Region Jönköpings län även i Kathmandu.

Gula fläcken

Tomas nästa studie handlade om kosttillskott. Han visade att de flesta som säljs i Sverige inte har någon bevisad effekt för ögonhälsa. Han har även studerat hur olika kostnader de olika landstingen har för medicinering av gula fläcken, beroende på vilka läkemedel de använder.

– Det blev en debatt i Läkartidningen kring det här, berättar Tomas.

Förhoppningsvis kommer diskussionen fortsätta när jag ska prata i ämnet på ögonläkarföreningens årsmöte i oktober.

Idéer till nya studier uppstår både under diskussioner med kollegor i fikarummet och i samtal med patienter.

– När jag mötte patienter som blivit av med sitt körkort och tyckte att kraven är orimliga, påbörjade jag en studie om synkrav för körkort i nordiska länder, berättar Tomas och fortsätter

– Sverige har relativt stränga krav, några av mina patienter hade troligen kunnat fortsätta köra om de hade bott i något av våra grannländer.

Skärmar och närsynthet

Den senaste i raden av uppmärksammade studier handlar om närsynthet bland barn. Under de senaste åren har glasögonförskrivningen ökat kraftigt i Jönköpings län. Det finns misstankar om att det har med skärmtittande att göra men det är ännu inte bekräftat.

– Skärmar är ju den miljöfaktorn som ändrats mest under senare år.

Tomas har nu ansökt om tillstånd hos etikprövningsnämnden i Linköping om att gå in i journaler för att kunna ta reda på om ökningen av närsynthet beror på att fler barn verkligen är närsynta idag eller om det kan finnas någon annan orsak, till exempel ökad benägenhet att skriva recept.

– Vissa studier har visat ett samband mellan närsynthet och långa skoldagar med lite solljus.

Tomas Bro trivs med sin tillvaro som går ut på att växla mellan familjeliv, patientmöten och forskning.

– Jag gillar att jobba både lång- och kortsiktigt. Mixen är det bästa, eftersom de olika perspektiven berikar varandra.