Ledarkonferens: Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger

Två killar och två tjejer står på scen och tittar in i kameran
Jacob Björkman, Rebecka Gustavsson, Rebecka Christensson och Jonathan Hillevärn läser på Jönköpings Tekniska Högskola, och beskrev vilka egenskaper som de vill att deras kommande arbetsgivare ska ha. Foto: Mikael Bergström
Två killar och två tjejer står på scen och tittar in i kameranEn man föreläser på en scen

Hur ska du göra för att utveckla och behålla kompetensen i din organisation? Det var en av de övergripande frågorna när ledare från både offentlig och privat verksamhet och studenter samlades till ledarkonferens på Kulturhuset Spira 8 oktober 2018.

– Syftet med dagen är att lyfta en otroligt viktig framtidsfråga, nämligen hur vi kan attrahera ungdomar till våra arbetsplatser. Vi vill veta vilka förväntningar de har och vad de vill ha av sina arbetsgivare för att stanna kvar, genom ett samtal med ungdomarna, säger Karin Havemose på Jönköping university.

Hon är regional projektledare för Ledarskap i Småland, ett treårigt projekt lett av Centrum för ledarskap i Småland, med regioner och högskolor i Småland som medaktörer.

Fånga upp ungas behov

En del i projektet är att arrangera ledarkonferens. På plats fanns Sofia Rasmussen, omvärldsanalytiker och författare som pratade om konsten att attrahera och behålla dagens unga talanger. Här fanns också Carl-Axel Hageskog, tidigare Davis Cup-kapten och idag professor i idrottens ledarskap, som talade om ”långsiktigt värdebaserat ledarskap i praktiken”.

Men här fanns också många studenter som kunde berätta om sin syn på kommande arbetsgivare. Fyra av dem, studenter på Jönköpings Tekniska Högskola, gjorde det i form av en panel på scenen:

– Lyssna på oss som kommer nu. Vi är redo. Vi behöver hjälp men kan också mycket själva, säger Jacob Björkman.

Feedback viktigt

– Säg vad ni tycker och vad ni vill, för vi vill ha feedback och vi vill ha den ofta, både strukturerad och informell, förklarade Rebecka Gustavsson.

– Precis som vi förväntas vara flexibla och lösningsorienterade, så tycker vi att även ledarskapet ska visa flexibilitet och anpassning till vad varje individ frågar efter, säger Rebecka Christensson.

– Vår generation kommer från sociala medier-världen. Vi är vana vid snabb kommunikation och snabba svar, så det kommer att efterfrågas av oss unga när vi kommer ut i arbetslivet. Men också mentorskap, att det finns någon vid vår sida som stöttar oss, säger Jonathan Hillevärn.

Ledare och studenter möttes

Konferensen riktade sig till ledare inom näringsliv, offentlig och ideell verksamhet samt för studenter och forskare från Jönköping University och Linnéuniversitetet.

En av deltagarna var Boel Simonsson, verksamhetschef för ett demensboende och ett äldreboende i Gnosjö kommun, och med lång erfarenhet som ledare inom hälso- och sjukvård:

– Jag funderar rätt mycket på hur vi tar hand om de unga när de kommer ut på arbetsmarknaden. De säger själva att de värsta arbetsplatserna är där de inte kommer till tals, eller får introduktion. Ledarskapet och bra introduktion är viktigt, för de vill få möjlighet att göra ett bra jobb. Då kan det också behövas en handledare eller mentor att jobba tillsammans med, så att de får lära sig arbetet från grunden.

Läs mer:

Ledarkonferens: Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger