Lärcafé ger kunskap om immunbristsjukdom

Sjuksköterska Carina Hagstedt och vårdenhetschef Louice Wedenby och håller i lärcaféet på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, som ger människor med immunbristsjukdom möjlighet att få mer kunskap om sin sjukdom och möta andra med samma erfarenhet.
Sjuksköterska Carina Hagstedt och vårdenhetschef Louice Wedenby och håller i lärcaféet på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, som ger människor med immunbristsjukdom möjlighet att få mer kunskap om sin sjukdom och möta andra med samma erfarenhet. Foto: Mikael Bergström

För den som har immunbristsjukdom och sköter sin behandling själv i hemmet kan frågorna vara många och behovet stort av att träffa andra människor i samma situation. Därför har infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov startat lärcafé.

– Vi vill skapa en hälsofrämjande mötesplats, en plats där deltagarna kan mötas för samtal kring sin vardag. Det kan finnas ett värde för dem att få dela med sig av erfarenheter till varandra och att bygga nätverk, säger Louice Wedenby, vårdenhetschef på infektionskliniken.

Louice och Carina Hagstedt, kontaktsjuksköterska till immunbristpatienter, håller tillsammans i lärcaféet där de åtta deltagarna från Jönköpingsområdet varit med och utformat innehållet.

– Jag tycker att detta är en jättebra satsning. Jag är vetgirig och vill kunna så mycket som möjligt om min sjukdom. Vid lärcaféet kan jag fråga både läkare och sjuksköterskor utan att det är någon stress, säger deltagaren Kerstin.

Immunbrist kan vara både medfödd (primär) eller som en konsekvens av annan sjukdom (sekundär), och består av en hel grupp av varierande diagnoser där flertalet patienter har antikroppsbrist som ofta kräver livslång behandling med immunglobulin.

Ständiga infektioner

– Den yttrar sig som ständigt återkommande infektioner, främst luftvägsinfektioner, men även som mag-tarminfektioner. Ofta handlar det om vanliga bakterier som kroppen normalt lär sig känna igen. Men den som har immunbristsjukdom saknar förmågan till igenkännande och blir återkommande  infekterad av dessa bakterier, kanske fyra-fem lunginflammationer på ett år, bihåleinflammationer eller i vissa fall blodförgiftning, förklarar Carina Hagstedt.

Genom blodprov som mäter mängden Immunglobuliner i blodet och dokumenterade bakteriella infektioner så går det att fastställa immunbristdiagnosen. Behandlingen kan de flesta göra hemma där man tar immunglobulin med hjälp av en pump.

Läs mer:
Lärcafé ger kunskap om immunbristsjukdom