Lär mer om delaktighet på konferens om medborgarmedverkan!

Folkhälsa Region Jönköpings län bjuder i samverkan med Kommunal utveckling in till konferensen ”Medborgarmedverkan” i Jönköping  7 mars 2018.
Folkhälsa Region Jönköpings län bjuder i samverkan med Kommunal utveckling in till konferensen ”Medborgarmedverkan” i Jönköping 7 mars 2018.

Att få vara delaktig i sådant som berör oss människor är en viktig hälsofrämjande faktor. Därför bjuder folkhälsa Region Jönköpings län i samverkan med Kommunal utveckling in till konferensen ”Medborgarmedverkan” i Jönköping 7 mars 2018.

Medborgarmedverkan sker på olika nivåer beroende på situation och grad av delaktighet. Begreppet delaktighet är synonymt med medskapande, medverkan och medansvar. 

Konferensen riktar sig till alla som arbetar samhällsinriktat i kommunens olika förvaltningar, hälso- och sjukvård, såväl som inom föreningsliv som ideella organisationer, civilsamhälle, myndigheter etcetera. 

Syftet är att sprida kunskap i teori och praktik om metoder och arbetssätt för att involvera människor i utvecklings- och förändringsarbete. 

Medskapande kan bland annat handla om att vara delaktig i ett förbättrings- eller förändringsarbete. Att på lika villkor få vara medskapare genom en hel process, tillsammans med andra aktörer.  Det handlar om att se vikten av att kombinera faktakunskap med erfarenhetsbaserad kunskap. Insatser som utformas i samverkan mellan profession och medborgare har större träffsäkerhet och är därmed effektivare samt leder till bättre tillfredsställelse för alla berörda. 

Konferensen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. 

Tid: Den 7 mars 2018

Plats: Jönköpings Hotell- och konferens, Centralvägen 31 Jönköping

Program(Extern länk)

Mer information och anmälan(Extern länk) 

Kontakt:

Paula Bergman
Kultur för hälsa/Kultur i vården
Region Jönköpings län
010-242 42 11, 070-698 01 00

paula.bergman@rjl.se