Länets tre jourcentraler byter namn till närakut

1 november 2018 byter länets tre jourcentraler namn till närakut. På vardagar, dagtid, finns närakuten på alla länets vårdcentraler, på kvällar och helger finns närakuten i Värnamo och Eksjö vid de nuvarande jourcentralerna och i Jönköping i nya lokaler på Ryhovsområdet.

– De flesta av mina besvär, även akuta som inte kräver ambulanstransport, ska jag söka för hos min vårdcentral. Vårdcentralerna och dess jourcentraler har i uppdrag att ta hand om patienter med akuta problem, med undantag för livshotande tillstånd, förklarar Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Närakuten finns på Eksjö vårdcentral, på vårdcentralen Värnamo Väster, och i Jönköping från 1 november i lokaler på Ryhovsområdet intill Länssjukhuset.

– Under dagtid ska man som invånare kontakta sin vårdcentral, på kvällar och helger närakuten, vilket gör det tydligare att det är vårdcentralen och närakuten som är ingången till hälso- och sjukvården, säger ordförande Mia Frisk (KD). På så sätt vill vi avlasta akutmottagningen från besök som hanteras bättre på vårdcentral och närakuten.

Region Jönköpings läns nämnd Folkhälsa och sjukvård ska behandla namnbytet vid sitt sammanträde 18 september.

Kontakt

Mia Frisk (KD)
ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
0706-99 40 17
maria.frisk@rjl.se

Mats Bojestig
hälso- och sjukvårdsdirektör
070-646 18 28
mats.bojestig@rjl.se