Korta behandlingstider på akutmottagningen i Värnamo

Gruppbild på medarbetare, akutmottagningen
Bra samarbete och kommunikation är nyckeln, tycker Elisabeth Andersson, Jeanette, Emira Bosna, Terje Blomstrand, Martin Peraić, Hassan Musse, Christin Sjölander och Per Jensen på akutmottagningen, Värnamo sjukhus. Foto: Mikael Bergström

Patienter som söker till akutmottagningen på Värnamo sjukhus blir utredda och behandlade på i genomsnitt 142 minuter, bland den kortaste tiden i hela Sverige. Detta samtidigt som allt fler patienter färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan kan återvända hem.

– Detta är ett inarbetat arbetssätt för oss sedan många år, och vi ligger ofta i topp. I år ligger vi trea i Sverige, något år har vi legat etta. Men vi ligger i år etta för åldersgruppen över 80 år. Barn och äldre är grupper som vi har extra fokus på, eftersom det innebär ökad risk för äldre människor som får vara här länge, och det är jobbigt för små barn att vänta, säger Terje Blomstrand, narkosläkare och verksamhetschef för akutmottagningen.

Medicinska behovet styr

Det är förstås alltid det medicinska behovet som styr vilken patient som tas omhand först. Det innebär också att patienter som inte bedöms ha akut vårdbehov istället hänvisas till vårdcentral eller jourcentral för att få hjälp på rätt vårdnivå.

Det nationella måttet fyra timmar innebär att patienten ska vara undersökt, behandlad och klar– för att antingen återvända hem igen, eller läggas in.

”Fyra timmar ett accepterat mått”

– Fyra timmar är ett känt och accepterat mått att arbeta mot. Vi ger hela tiden personalen feedback genom att markera varje patient med en grön eller röd magnet för att markera hur vi lyckats med fyratimmarsgränsen, säger Terje Blomstrand och visar väggtavlan med markeringar.

Medarbetarna på akutmottagningen framhåller det goda samarbetet och kommunikationen som viktiga faktorer för att flödet är bra.

”Kan lägga fokus på rätt patienter”

– Vi är välbemannade, speciellt sen eftermiddag och tidig kväll, när vi har många patienter. Dessutom är våra sjuksköterskor duktiga på att göra bedömning i receptionen av vilka patienter som kan hänvisas till vårdcentral eller jourcentral. Det är en styrka som gör att vi får färre patienter och därmed kan lägga fokus och resurser på rätt patienter, vilket också resulterar i att våra handläggningstider blir kortare, säger Martin Peraić, ST-läkare i internmedicin.

Läs mer:
Korta behandlingstider på akutmottagningen i Värnamo