Konferens: Så når vi jämställd regional tillväxt

Två personer går igenom en instruktion
Konferensen Jämställd regional tillväxt ska ge inspiration till fortsatt jämställdhetsarbete med fokus på tillväxt -och utvecklingsfrågor. Foto: Johan W Avby

Människor ska kunna arbeta, utvecklas och göra karriär utan att begränsas av kön, bakgrund, ålder eller funktionsnedsättning. Men hur når vi dit? Det är frågorna som konferensen Jämställd regional tillväxt den 26 september i Jönköping ska ge mer kunskap om.

Jämställdhet och mångfald har många bottnar och perspektiv. Det kan handla om allt ifrån fördelning av stöd för innovationer och idéer, till hur vi ser på karriärmöjligheter, lönesättning och värdegrunden på arbetsplatsen.

Under 2016-2018 har Region Jönköpings län drivit projektet Jämställd regional tillväxt.

– Vi har bland annat kartlagt hur våra regionala utvecklingsmedel fördelas utifrån olika perspektiv, undersökt hur ungas tankar och attityder är kring yrkesval, och genomlyst vår egen webbplats utifrån jämställdhetsperspektiv. Vi har också genomfört ett utbildningspaket ”Bli en vinnare med jämställd regional tillväxt” som nådde många aktörer, berättar projektledare Mikaela Dinu Billström.

Konferens avslutar projektet

Som avslutning på projektet arrangerar Region Jönköpings län i samarbete med länsstyrelsen och Jönköpings kommun konferensen Jämställd regional tillväxt.

Här kommer en rad föreläsare att ge olika perspektiv på jämställdhet och mångfald.

– Det är viktigt att möta andra som arbetar med jämställdhetsfrågor och bilda nätverk. Meningen är att deltagarna ska få inspiration till att arbeta vidare med de här frågorna även efter projekttiden, säger Mikaela Dinu Billström.

Clara Lidström (Underbara Clara), skribent och fotograf, kommer tillsammans med Anna-Karin Nyberg, disputerad internetforskare, att med glimten i ögat reflektera över forskarens och entreprenörens syn på möjligheterna med internet.

Jämställdhet på kommunal nivå

Hur fungerar jämställdhetsarbete i praktiken – på kommunal nivå? Om det kommer bland annat Magnus Färjhage, kommundirektör i Vetlanda, att berätta.

– Om man är en modern arbetsgivare är det självklart att ha ett aktivt arbete kring jämställdhet och likabehandling, säger han.

Runt årsskiftet gick han och kommunens utvecklingsstrateg utbildningen ”Bli en vinnare med jämställd regional tillväxt”.

– En bra utbildning som gjorde att vi började titta och analysera vårt eget material. Vi fick helt enkelt ett annat perspektiv på vårt material, och det ledde till att vi gjorde om vår jämställdhetsplan till en likabehandlingsplan, där alla diskrimineringsgrunder togs med.

Han tycker att Vetlanda kommun har ett engagerat arbete kring jämställdhetsfrågor.

– Men utbildningen gav oss nog lite extra inspiration. Nu har vi utbildat alla chefer och tagit fram ett material till dem, säger Magnus Färjhage.

Skapa en stad för alla

Jämställdhetsarbete kan också handla om något så konkret som stadsplanering. Att planera det offentliga rummet så att det passar alla grupper.

Om detta kommer Rebecca Rubin, arkitekt på White arkitekter i Stockholm, att föreläsa tillsammans med Angelica Åkerman från Boverket, under rubriken ”Normkreativ stadsplanering – så skapas en stad för alla”.

– Har man jämställdhet som ingångsvärde i stadsplaneringen kommer man åt en massa kvaliteter som vi missat tidigare eftersom vi inte jobbat aktivt med att inkludera fler perspektiv. Det gäller  både strukturellt och hur man kopplar samman stadens olika delar. Hur fungerar kollektivtrafiken, hur kan man röra sig över staden utan bil? Hur ser rummen ut? Vi är ett av världens mest jämställda länder, men gamla normer  gynnar vissa och missgynnar andra. Så är det när vi planerar också, säger Rebecca Rubin.

Bredare bild i stadsplaneringen

Hon har bland annat arbetat med projektet ”flickrum i det offentliga” i Stockholm.

– Börjar man justera processerna kan vi nå längre och skapa en rikare stad. Ofta är det stadsbyggnadskontor, exploateringskontor och trafikkontor som deltar i processen, tre starka förvaltningar. Då blir det förstås svar på deras frågor i planerna. Men lyfter man även in kulturförvaltning, skolförvaltning och idrottsförvaltning, får man en mycket bredare bild av vad det skulle kunna bli när en plats ska designas, säger Rebecca Rubin.

Fotnot: Konferensen riktar sig till medarbetare inom offentlig, idéburen och privat verksamhet. 

Anmälan:(Extern länk)