Konferens: Digitalisering behövs för att klara framtidens utmaningar

Två personer på scen
Fredrik Reinfeldt talade bland annat om hur digitaliseringen kommer att förändra våra liv. Här tillsammans med Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län. Foto: Pär Kaverén
Två personer på scenEn person i talarstolTvå personer vid ett podie

Region Jönköpings län bjöd onsdag 29 augusti 2018 in till en dag med temat digitalisering för att ge den breda bilden av digitaliseringen på många nivåer. Runt 400 deltagare samlades på Elmia för att lyssna på bland annat IT-professor Bo Dahlbom, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Smart City-experten Christian Wictorin samt Fredrik Reinfeldt.

– Samhällsutvecklingen drivs av olika förändringsfaktorer och digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025, ett år då vi även har målet att vara ett helt uppkopplat län, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör som står bakom initiativet till konferensen ”Tema Digitalisering”.

Digitalisering för att klara utmaningar

Digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle, vardagen och livet hos var och en av oss. För att klara framtida utmaningar som urbanisering, globalisering, minska miljöpåverkan och kompetensbrist behövs digitaliseringen.

Dagens föreläsare var enade kring några gemensamma nämnare, till exempel att det krävs mod, politisk ledning, innovatörer och bredband för att höja takten på digitaliseringen.

– Väldigt bra dag, jag är imponerad av föreläsarna och hoppas det blir en återkommande konferens, sa en av deltagarna.

– Det finns en hunger efter det här och är något som berör var och en. Jag blir stolt när min arbetsgivare arrangerar en sån här konferens, sa en annan deltagare. 

Öppna plattformar är framtiden

Bo Dahlbom, IT professor Göteborgs universitet lyfte fram att digitaliseringen revolutionerar näringslivet och samhället genom att erbjuda en ny modell för hur verksamheter kan bedrivas. 1900-talets företag var slutna fabriker för produktion av varor och tjänster. 2000-talets företag blir öppna plattformar för nätverkande och interaktion. Plattformar skiljer sig från produktionssystem genom att de använder sig av resurser utanför den egna verksamheten, företaget eller organisationen. Sociala medierna är exempel plattformar där utvecklingen och värdeskapandet sker med hjälp av aktiva användare.

– Vi behöver aktivt arbeta med att gå från system till plattformar samtidigt som vi behöver ta hjälp av invånarna för att få kraft, säger Bo Dahlbom.

Digitalisering ger smarta samhällen

– Digitalisering blir ett medel för hållbarhet och grunden i digitaliseringen är uppkopplingen, sa Christian Wictorin, Smart City-expert.

Christian Wictorin pratade om hållbara och smarta samhällen. Genom att skapa ekosystem av uppkopplade, digitala lösningar blir samhället mer dynamiskt. Det leder till att belastningen på miljön minskar, tillgängligheten ökar och människor knyts samman. Digitalisering gör det lättare att få bättre koll på hur olika saker hänger ihop – och ju mer vi vet, desto bättre beslut kan vi fatta. 

Kultur via fiber

Gabriella Bergman, konstnärlig chef musik på Smålands Musik och Teater berättade och visade en världsunik lösning där man hittat en fiberteknik för att spela konserter med musiker på olika fysiska platser – spelandes tillsammans.

Bredband till alla

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, lyfte fram digitaliseringens möjligheter för landsbygden och behovet av ekonomiska beslut från högsta nivå.

– Bredbanden måste nå fram till varenda stuga på landsbygden, sa Peter Eriksson.

Dessutom lyfte han fram behovet av att politiker får utbildning i digitaliseringens möjligheter för att kunna påverka organisationer i rätt riktning.

Jakten på kompetens

– Digitaliseringen kommer att förändra det mesta omkring oss. Det måste företag ta till sig och bli en del i den förändringen, inledde Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister, numera föreläsare och rådgivare.

Fredrik Reinfeldt påminde om att vi står inför en tid där det kommer att bli svårt att rekrytera till ett antal bristyrken. För att vi ska klara det behovet behöver företag och organisationer tänka utanför boxen, både när det gäller kompetens och talang. Morgondagens jobb ser inte ut som dagens jobb.

KRISTINA ÖGREN