Klimatsatsning på säkra cykelparkeringar föreslås

Cykelparkering
Vid det blivande hus D1-D2 på Ryhovområdet i Jönköping har en ny cykelparkering skapats, för både medarbetare och besökare. I det förslag som nu tillstyrkts planeras en stor satsning på säkra cykelparkeringar med ramlås på tolv platser i länet för Region Jönköpings läns medarbetare. Foto: Lii Almnäs

Region Jönköpings län planerar en stor satsning på säkra cykelparkeringar för att underlätta för de medarbetare som vill cykla till och från jobbet. Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte 25 juni 2018 ett förslag om nya cykelparkeringar på tolv arbetsplatser inom Region Jönköpings läns verksamheter, till en kostnad av drygt åtta miljoner kronor, inför beslut i regionstyrelsen i augusti.

De tolv platserna innefattar såväl sjukhus som vårdcentraler, folkhögskola och naturbruksgymnasium. Det handlar om ombyggnation av befintliga cykelställ på vissa platser till moderna cykelställ med ramlåsning, medan andra arbetsplatser inom Region Jönköpings län får nya anläggningar, i vissa fall med tak över cyklarna i andra fall som cykelgarage med kortläsare och belysning, totalt cirka 1060 nya moderna cykelparkeringsplatser.

Säkert och användarvänligt

Detta enligt den inventering som regionfastigheter gjort för att titta på behovet på varje ort. Placeringen av cykelparkeringen har utgått från var cyklar parkeras idag med målet att skapa säkra, användarvänliga och estetiskt tilltalande cykelparkeringar.

I de fall cykelgarage byggs kommer de att ha belysning och ha utrustning för enklare reparationer samt pumpar.

I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020 finns målet att minska klimatpåverkan från egna persontransporter, både tjänsteresor och arbetspendling. Satsningen på cykelparkeringar är ett steg i att stimulera arbetspendlingen med cykel.

”Våra val har betydelse”

– Vi ska minska klimatpåverkan vid arbetspendling med 12 procent, jämfört med 2015. Vi är så många medarbetare att det får betydande effekt hur vi väljer att ta oss till arbetet, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län erbjuder sedan några år medarbetare förmånscyklar genom löneavdrag. Efter fyra omgångar har cirka 1 500 medarbetare skaffat sig en cykel, ungefär hälften elcyklar.

”Lätt att välja rätt”

– Ska vi lyckas med målet kring arbetspendlingen är det viktigt att det ska vara smidigt att ta cykeln till jobbet och att det finns tydligt markerade och säkra parkeringar. Då gör vi det lätt att välja rätt, och med centralt belägna cykelparkeringar blir man också påmind om möjligheten att cykla, säger Maria Cannerborg.

Det förslag som regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker för beslut i regionstyrelsen 14 augusti innebär över 1 000 nya säkra cykelparkeringar på tolv arbetsplatser i  Region Jönköpings län.