Kirurger diskuterade fallbeskrivningar i bakjourskurs

En man står och föreläser för en grupp människor i ett stort rum
Ett 40-tal kirurger från Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län, samlades till bakjourskurs i Nässjö för att fortbilda sig. Sarmad Hanna, kirurg på Höglandssjukhuset, presenterade ett bakjoursfall som han ville diskutera med kollegorna. Foto: Mikael Bergström

En stor del av kirurgiska åtgärder sker i form av akuta bedömningar och operationer. För den subspecialiserade kirurgin handlar det om att klara det breda bakjoursuppdraget. Därför träffas kirurger i Sydöstra sjukvårdsregionen regelbundet för att genom fallbeskrivningar bredda sin kompetens i både bedömning och operation på jourtid.

– De senaste 15-20 åren har kirurgin utvecklats mycket mot subspecialisering, där vår verksamhet delats in i olika områden. Parallellt har det skett en uttunning av generalistkunskapen. Den gamla sortens allmänkirurg finns inte längre, säger Karsten Offenbartl, erfaren kirurg, tidigare verksamhetschef för kirurgkliniken i Region Jönköpings län och under en period studierektor i Svensk kirurgisk förenings bakjourskola.

Han fick därför uppdraget att ansvara för den första kursen när Regionala medicinska programgruppen, RMPG, i kirurgi, tog initiativet till en nystart för bakjoursutbildningen.

Omtag i bakjoursskolan

– Vi var först ut i Sverige när vi för 18 år sedan startade bakjoursskola. Nu kan man säga att vi har inlett ett omtag, säger Karsten Offenbartl.

Vid en första träff i Nässjö i början av november deltog ett 40-tal kirurger, såväl nyblivna specialister, blivande bakjourskirurger som seniora bakjourskirurger, som tillsammans gick igenom olika fallbeskrivningar för akut kirurgi för att lära av varandra.

Läs mer:

Kirurger diskuterade fallbeskrivningar i bakjourskurs