Information med anledning av personalärende på Smålands Musik och Teater

Med anledning av personalärendet inom Smålands Musik och teater, Region Jönköpings län, vill vi klargöra vår hållning i frågan, eftersom den väckt frågor i den offentliga debatten.

Som arbetsgivare är det viktigt att säkra en god arbetsmiljö i alla våra verksamheter och en del i det arbetet är nolltolerans mot våld och kränkningar. Vi kommenterar inte enskilda personalärenden men alla medarbetare och chefer ska veta och känna sig trygga med att vi har nolltolerans mot våld och att det beslut vi fattat följer arbetsrättslig praxis.

Agneta Jansmyr, regiondirektör
Joakim Silva, HR-direktör
joakim.silva@rjl.se